Děkujeme firmě Kaufland, jmenovitě panu Smolenovi, za krásnou sladkou mikulášskou nadílku pro děti z MŠ a ZŠ logopedické Don Bosco. Přejeme všem zaměstnancům požehnané Vánoce a zdravý a úspěšný rok 2021.

V Praze dne 11. 12. 2020
Mgr.Daniela Špinková
ředitelka školy

poděkování (.pdf)

Vánoční přání

Vážení rodiče, milé děti,

přeji všem požehnané vánoce, prožité v klidu a ve zdraví uprostřed rodiny, do roku 2021 pak naději v lepší časy.

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Dodatečné informace a upřesnění úskalí k akci neomezených dat pro školáky

  • Pokud objednávka nepůjde dokončit s výzvou, aby jste se obrátili na prodejnu nebo pokud se zde ukazuje záloha, je potřeba, aby jste zavolali na infolinku či navštívili prodejnu. Kolegové tyto zábrany jsou schopni obejít a SIM kartu objednat.
  • Pokud se vám objevuje, že neomezená data mají pouze na 30 dní či že mají k dispozici pouze 4 GB, mohou toto sdělení ignorovat. Akce je opravdu na celé 3 měsíce od aktivace SIM karty a data jsou neomezená.
  • Co se týče hovorů, SMS a platebních služeb (audiotext, Premium SMS, SMS plateb, apod.), ty jsou na SIM kartách povoleny a budou účtovány dle standardního ceníku. Doporučujeme tyto služby zablokovat přímo na našem webovém portálu. Případně lze kontaktovat naši infolinku.
  • Po 3 měsících budou SIM karty automaticky deaktivovány. Není potřeba posílat výpověď. Uživatelé o tom budou předem informováni s možností pokračovat se SIM kartou, avšak již bez 100% slevy.

Ing. Michal Lebeda
Osobní konzultant služeb zákazníkům – top business

T-Mobile Czech Republic a.s.

Návrat do školy

Vážení rodiče, milí žáci

dle dnešního vyjádření ministra školství se ve středu 18. listopadu 2020 do škol vrací zpět i žáci všech ročníků škol speciálních. Žáci se do škol vrátí v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny. Ministr školství dále dodal, že budou rovněž fungovat školní družiny a jídelny. Školy ale budou muset zajistit, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině. Budou nutná režimová opatření. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách. Povolen nebude zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale podle ministra školství vítaný.

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy
Praha 11. 11. 2020

Rouškový pozdrav Kardinála Dominika Duky

Rouškový pozdrav kardinála Dominika Duky dětem nejen z církevních škol

Milé děti, žáci a žákyně, studenti a studentky, když jsem vám psal letos v březnu v první vlně epidemie, nikdo z nás si jistě nepřál a ani si nemyslel, že nepůjdete do školy tak dlouhou dobu a že jen se do ní v září vrátíte, budete muset zakrátko zase studovat na dálku. Uplynulo jen 7 měsíců a my jako bychom vstoupili do téže řeky jako na jaře. Situace ale není stejná; tak, jako vstoupit dvakrát do téže řeky nejde, ani čas a vývoj událostí nejde zastavit. O viru toho víme mnohem více než na jaře, odborníci po celém světě intenzivně pracují na objevu vakcíny a léku a můžeme si dovolit s nadějí se těšit na dobu, ve které, s pomocí Boží, přestane být koronavirus strašákem. Lépe je připraveno i školství, přechod na online výuku proběhl dobře, a tentokrát již ze zákona povinná distanční výuka, běží, jak má. Přizpůsobili jsme se rychle, zvykáme si na styl života, který epidemie vyžaduje, i když nás to někdy stojí nějaké to přemáhání.

Obracím se na vás tentokrát s přemýšlením nejen nad tím, co se děje, ale zejména s úvahou o tom, kdo jsme a kým bychom měli být. Kým bychom měli být v dobách dobrých, ale i těch horších, jako například nyní. Vy stojíte na začátku vašich životů, hledáte smysl všeho dění a kladete si mnoho otázek. Teď, když jste mladí, utváří se ve vás vaše podstata, vaše lidství a váš vztah k Bohu. Zejména teď se rozhoduje o tom, jací lidé z vás vyrostou a na jaké cesty se vydáte.

Virus je zvláštní nepřítel, není vidět. Není to na první pohled nebezpečný voják se zbraní v ruce, jenž stojí před námi, kterého si umíme dobře představit a kterému se instinktivně raději vyhneme. Virus útočí zezadu, zákeřně, napadá nejraději ty nejslabší, bez varování, může být kdykoliv a kdekoliv. Jak s takovým protivníkem bojovat? Bůh nám dal k obraně mocný nástroj. Tím nástrojem jsou ctnosti, které máme hluboko v sobě, a je na nás, jak se o ně staráme a jak je rozvíjíme. Jmenují se víra, naděje a láska, to jsou ctnosti božské, dané nám samotným Bohem. A dále pak ctnost moudrosti, statečnosti, spravedlnosti a umírněnosti, to jsou hlavní lidské ctnosti, které také máme od Boha, ale jen v zárodku a musíme je každý sám intenzivně rozvíjet. V každé životní situaci nás provázejí a náš charakter je takový z ctností umíchaný koktejl. V téhle zvláštní koronavirové době je potřeba nad tím hodně přemýšlet. Jaký bude váš recept na váš koktejl? Všichni bychom měli být obzvlášť v této době stateční a moudří (nebát se, ale nejít zbytečně nebezpečí v ústrety), spravedliví (dávat každému, co mu náleží, a konat, co je třeba; dohadování, kdo za co může a co se mělo udělat dřív jinak, v této chvíli jen bere sílu a odvádí myšlenky, teď přece není čas na hádky a jiné boje než s virem) a umírnění (někdy není od věci omezit sám sebe a respektovat i náročná opatření, která jsou nám nepříjemná). Sebeovládání je důležité po celý život a člověk často zjistí, jak málo k plnohodnotnému životu potřebuje. Půst má svůj velký smysl. Opřít se pak všichni můžeme o naši víru, naději a lásku. Vždyť Bůh nás miluje tak moc, že za nás vydal svého jediného syna. Není tedy na místě klesat na mysli, ale naopak s nadějí jít dál a hledat a vidět to dobré.

http://www.apha.cz Děkuji, že jste můj dopis dočetli až sem, budu moc rád, když o něm budete přemýšlet. Nechci vám to dávat za domácí úkol, protože byste mě neměli rádi, ale poprosit vás o to můžu. A až se vrátíte do školy, bude tam na vás čekat od nás malé překvapení v podobě roušek. Stejně jako křestní rouška byla odedávna symbolem očištění a nového života, i ta dnešní obličejová rouška může pro mnoho lidí znamenat v přeneseném významu totéž. Prosím, noste roušky nejen k ochraně své a okolí, ale i jako symbol ctností, které máme od Boha a které si každý z nás nese v sobě. Buďte stateční, spravedliví, moudří a chovejte se umírněně. Víra, naděje a láska vás povedou.

Myslím na vás a vám i vašim blízkým vyprošuji u Boha zdraví a radost.
kardinál Dominik Duka OP

Modlitba v době epidemie

Pane, dej, ať máme v duši víru
a s nadějí trpělivě a pokorně
čekáme na konec epidemie.

Ať naše láska k našim bližním posílí naše činy,
které je chránía pomáhají jim.

Dej, ať si my i všichni kolem nás uvědomujeme,
že teď není čas na hádky a nesmyslné obviňování
a že společně díky naší statečnosti,
moudrosti, spravedlnosti a umírněnosti,
které chceme s Tvojí pomocí rozvíjet,
překonáme tyto koronavirové časy.

Amen.

Uzavření speciálních škol

Vážení rodiče,

vláda ČR v pátek 30. 10. 2020 rozhodla o uzavření speciálních škol. Výuka na speciálních školách bude od pondělí 2. 11. 2020 probíhat distančně, jak je uzákoněno. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky.

Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří pracovat i na dálku a že se dokážeme i přes možné drobné technické potíže postavit této výzvě čelem a v nelehké situaci obstojíme. Děkuji Vám za veškerou pomoc a lásku, kterou nyní děti potřebují nejvíce.

 S nadějí v lepší časy a přáním pevného zdraví

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy
30. 10. 2020

Chování o prázdninách

 


Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

v současné mimořádné situaci se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Druhá vlna pandemie COVID-19 bude mít vážné důsledky pro celou naši společnost.

Mrzí mě, že jsme jako vláda neudělali včas dostatečná opatření, aby k současné situaci nedošlo. Omlouvám se, že zavádíme další omezující opatření, ale jsou v tuto chvíli skutečně nezbytná.

Vy jste opravdovými autoritami pro své žáky, a proto bych Vás chtěl požádat, abyste jim znovu před prázdninami vysvětlili opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie. Krizi zvládneme, jen pokud se zásadně zvýší počet těch, kteří budou opatření dodržovat. Pokuste se dětem, prosím, vysvětlit, že i ony mohou svým zodpovědným přístupem bez nadsázky ovlivnit život nejenom své rodiny, odlehčit nemocnicím a pomoci lékařům a sestřičkám. V příloze naleznete leták pro děti, který jim, prosím, rozešlete. Pomůže jim se v situaci zorientovat a porozumět tomu, jak mohou pomoci.

Vím, že sami možná máte strach o sebe a své blízké, pocit nejistoty nebo naštvanosti, ale také vím, že mnozí jste stále optimističtí a věnujete spoustu času a energie tomu, abyste svou práci dělali co nejlépe. Proto bych Vám chtěl poděkovat za vše, co pro děti děláte, za nasazení se kterým ke své práci a k výuce přistupujete. Čekají nás náročné týdny, ale věřím, že všichni společně to zvládneme

S úctou

Robert Plaga


Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

CZŠL Don Bosco přerušuje provoz

Vážení rodiče

Vzhledem k epidemiologické situaci šíření viru covid-19, k odstávce školní jídelny ZŠ i MŠ Lešenská a havárii topení na ZŠ Dolákova, spojené s rekonstrukčními pracemi uvnitř budovy bude 

po konzultaci se zřizovatelm a v souladu s jeho rozhodnutím

přerušen provoz 1. – 9. ročníku Církevní ZŠ logopedické Don Bosco a internátu školy od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 .

V této době bude pro všechny žáky zajištěna distanční výuka. Následovat bude týden podzimních prázdnin.
Předpokládaný nástup do školy je pondělí 2. 11. 2020.

S přáním pevného zdraví
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy 19. – 30.10. 2020:
pondělí, středa 9.00 – 14.00