Informace k provozu CZŠL Don Bosco a MŠL od 3. května 2021

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 mění následující:

V MŠ v Praze od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí bez testování, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu.

Preventivní antigenní test se v CZŠL Don Bosco, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Povinné testování zaměstnanců ve školách je s účinností od 3. 5. 2021 stanoveno pouze s frekvencí jedenkrát v pracovním týdnu.

Na základě požadavku ministra MŠMT nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Informace k přijímacím zkouškám: podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní. Pro účastníky přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

V Praze 30. 4. 2021
Mgr. Daniela Špinková
ředitelka škola

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *