Pro uchazeče

11. 2. 2021

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dobrý den,

přikládáme Žádost o přijeti aktuální pro letošní zápisy a Vyjádření lékaře (není nutno mít právě na tomto dokumentu, případný jiný vlastní postačí).

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2021- 2022

Vyjádření lékaře k přijetí do MŠ 2021 – 2022

27. 1. 2021
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2021/2022 se bude konat v průběhu měsíce května 2021 (1. – 15.5.2021) formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci.

Evidence zájemců o zápis trvá od 28.1. do 31.3.2021 telefonicky, emailem, osobně.

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8. (termín zápisu bude domluven telefonicky po předchozí registraci)

Podmínky přijetí (zákonný zástupce bude dokládat v květnu při individuálních pohovorech):
– písemná žádost o vřazení do MŠ
– doporučující posouzení školského poradenského pracoviště
– vyjádření odborníků, kteří o dítě pečují
– potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, popř. doklad o nemožnosti očkovat
– rodný list, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců
Oznámení o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v době od 31. 5.-14. 6.2021.

 

Ostatní a podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu.

informace k nahlédnutí zde: ZÁPIS MŠ

21. 2. 2020 Organizace zápisu do MŠ Don Bosco

Základní informace k zápisu do mateřské školy jsou uvedeny v příloze.

ZÁPIS MŠ (1)

3. 2. 2020 Příjímací řízení do MŠ na šk. rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy logopedické Don Bosco pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Církevní základní školy logopedické don Bosco a mateřské školy logopedické, Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 Bohnice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2020/2021 se bude konat v průběhu měsíce května 2020 formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu, o nichž bude zákonný zástupce informován.

Evidence zájemců o zápis trvá do 28. 3. 2020 pomocí ((kontaktního formuláře (viz níže))), emailem, výjimečně telefonicky, osobně … (berte prosím ohled na to, že jsme celý den „u dětí“, děkujeme).

Při mailové komunikaci – skolka@donbosco.cz, prosím uvádějte:

  • název mailu: Přihláška
  • jméno dítěte a zákonných zástupců,
  • datum narození dítěte, bydliště
  • stručné informace o dítěte (diagnoza apod.), včetně jmen lékařů, které dítě navštěvuje
  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ (VIZ NÍŽE)

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8.

Podmínky přijetí (zákonný zástupce bude dokládat v květnu při individuálním pohovoru):
• písemná žádost zákonných zástupců o zařazení do CMŠ logopedické Don Bosco
• doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP/SPC) s předpokládaným stupněm PO
• vyjádření odborníků, kteří o dítě pečují – logoped, psycholog, neurolog, psychiatr, neurolog aj.
• potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
• rodný list dítěte, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců

!!! ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2020-2021

————————————————————–

30.5.2019

Výsledky přijímacího řízení do naší mateřské školy pro rok 2019/20120 naleznete v níže uvedeném odkazu … (stejně tak i na úvodní straně těchto www)

Přijímací řízení MŠ

Vážíme si všech uchazečů a je nám líto, že nebylo možné Vám všem vyhovět.

Děkujeme za Váš zájem…

———————————————————————-

 

Zápis dětí do mateřské školy logopedické Don Bosco pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Církevní základní školy logopedické don Bosco a mateřské školy logopedické, Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 Bohnice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2019/20 se bude konat v průběhu měsíce května 2019 formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu, o nichž bude zákonný zástupce informován.
Evidence zájemců o zápis trvá od 28. 1. do 31. 3. 2019 telefonicky, emailem, osobně.

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8.

Podmínky přijetí (zákonný zástupce bude dokládat v květnu při individuálním pohovoru):
• písemná žádost zákonných zástupců o zařazení do CMŠ logopedické Don Bosco
• doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP/SPC) s předpokládaným stupněm PO
• vyjádření odborníků, kteří o dítě pečují – logoped, psycholog, neurolog, psychiatr, neurolog aj.
• potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
• rodný list dítěte, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2019- 20

Vyjádření lékaře k přijetí doMŠ 2019 – 20