Pro uchazeče

30.5.2019

Výsledky přijímacího řízení do naší mateřské školy pro rok 2019/20120 naleznete v níže uvedeném odkazu … (stejně tak i na úvodní straně těchto www)

Přijímací řízení MŠ

Vážíme si všech uchazečů a je nám líto, že nebylo možné Vám všem vyhovět.

Děkujeme za Váš zájem…

———————————————————————-

 

Zápis dětí do mateřské školy logopedické Don Bosco pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Církevní základní školy logopedické don Bosco a mateřské školy logopedické, Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 Bohnice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2019/20 se bude konat v průběhu měsíce května 2019 formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu, o nichž bude zákonný zástupce informován.
Evidence zájemců o zápis trvá od 28. 1. do 31. 3. 2019 telefonicky, emailem, osobně.

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8.

Podmínky přijetí (zákonný zástupce bude dokládat v květnu při individuálním pohovoru):
• písemná žádost zákonných zástupců o zařazení do CMŠ logopedické Don Bosco
• doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP/SPC) s předpokládaným stupněm PO
• vyjádření odborníků, kteří o dítě pečují – logoped, psycholog, neurolog, psychiatr, neurolog aj.
• potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
• rodný list dítěte, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2019- 20

Vyjádření lékaře k přijetí doMŠ 2019 – 20