Pro uchazeče

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Děkujeme všem uchazečům – dětem i rodičům za zájem o naší mateřskou školu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické, Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 – Bohnice oznamuje, že zápis dětí do Církevní mateřské školy logopedické pro rok 2024/2025 se bude konat 1.- 15. 5.  2024.

Zápis proběhne formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu (bude uvedeno v pozvánce spolu s registračním číslem uchazeče) na základě podané Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do CMŠ logopedické Don Bosco (lze stáhnout z webu školy: www.donbosco.cz , nebo vyzvednout v mateřské škole).

(pozn. Žádost = přihláška do MŠ)

Evidence zájemců o zápis: od 20. 1. do 31. 3. 2024 elektronicky, doporučeně poštou nebo osobně na adresu školy.

Zápis se koná v budově mateřské školy Poznaňská 462, Praha 8.  Při zápisu je možné prohlédnout si MŠ.