Pro uchazeče

21. 1. 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na šk. rok 2022/2023

 

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2022/2023 se bude konat v průběhu měsíce května 2022 (1. – 15.5.2022) formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci.

 

Evidence zájemců o zápis trvá od 28.1. do 31.3.2022 ideálně emailem, popř. telefonicky či osobně.

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8. (termín zápisu bude domluven telefonicky po předchozí registraci).

Podmínky přijetí (zákonný zástupce bude dokládat v květnu při individuálních pohovorech):
– písemná žádost o vřazení do MŠ
– doporučující posouzení školského poradenského pracoviště
– vyjádření odborníků, kteří o dítě pečují
– potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, popř. doklad o nemožnosti očkovat
– rodný list, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců
 
Oznámení o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v době od 31. 5.-14. 6.2022.

 

 
Ostatní a podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu, popř. níže na této stránce.