Pro uchazeče

23. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení do MATEŘSKÉ ŠKOLY na šk. rok 2023/2024

 

2. 1. 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na šk. rok 2023/2024

 

Ředitelka Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2023/2024 se bude konat v průběhu měsíce května 2023 (1.- 15. 5. 2023)  formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci.

 

Evidence zájemců o zápis trvá od 31. 1. 2023 do 31. 3. 2023 ideálně emailem, popř. telefonicky či osobně.

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese: Poznaňská 462, Praha 8. (termín zápisu bude domluven telefonicky po předchozí registraci).

Podmínky přijetí (zákonný zástupce bude dokládat v květnu při individuálních pohovorech):
– písemná žádost o vřazení do MŠ
– doporučující posouzení školského poradenského pracoviště
– vyjádření odborníků, kteří o dítě pečují
– potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, popř. doklad o nemožnosti očkovat
– rodný list, kartičku pojištěnce, OP zákonných zástupců
 
Oznámení o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v době od 22.5.-22.6. 2023. 
 
 

ZÁPIS 2023-2024

 
 
Ostatní a podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu, popř. níže na této stránce.
 
 
 

Vyjádření lékaře k přijetí doMŠ 2023-24

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 23-24