Začátek školního roku

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – internát

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021.

Internát v Lešenské 548, Praha 8 bude otevřen od 9.00, můžete děti hned předat nebo vyřídit administrativu a děti si vzít na oběd a vrátit se nejpozději do 17.00 hodin.

  • Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni v 8.00 hod v ZŠ Dolákova 555, Praha 8.
  • Žáci 1. ročníku zahajují výuku v budově internátu Lešenská 548, Praha 8.

Strava na internátě začíná večeři tzn., že oběd si zajistí rodiče.

Důležité informace:

  1. léky – soupis dávkování musí napsat lékař, léky si rodiče dávkují sami
  2. odevzdat bezinfekčnost – s datem nástupu na internát a podpisem zákonných zástupců
  3. kapesné
  4. žáci musí mít platnou průkazku na MHD
  5. odevzdat odhlasovaný finanční příspěvek na pololetí ve výši 600,- Kč
  6. přivézt prádlo a oblečení nejméně na 1 týden a sezonní podle počasí
  7. odevzdat podepsaný revers na samostatné odchody a příchody do školy – pro II. stupeň (možné již od 5. třídy)

ZAČÁTEK INTERNÁTNÍHO PROVOZU JE 1. ZÁŘÍ 2021 OD 9.00 HOD.

Stravné vyžaduje školní jídelna Lešenská bezhotovostní platbou (příkazem přes bankovní účet zákonných zástupců žáků). Stravné se platí vždy do 25. na měsíc následující na účet ŠJ 171104031/0300. Informace k platbě (variabilní symbol) Vám dodá vedoucí jídelny Lešenská..

Jana Vokálová, ved.internátu 603 844 990

V Praze dne 20.8.2021