Ostatní informace

K DOJÍŽDĚNÍ

do školy a k vycházkám po Praze využíváme MHD. Za tímto účelem je třeba pořídit dítěti legitimaci na MHD.

Pobyt na internátě

není však pro dítě jen bydlení, stravování, učení, logopedické cvičení, ale také volný čas, který je dětem vychovatelkami plánová a vyplňován. Jsou to vycházky po Praze, návštěvy kin, divadel, návštěva ZOO, botanické zahrady, společné oslavy Vánoc a Dne dětí, táboráky na konci školního roku spojené s opékáním vuřtů, společné oslavy narozenin, svátků, apod.

Finanční příspěvek

Výše finančního příspěvku činí 600Kč. Tyto finance jsou použity pro akce, kterých se děti během roku účastní.