O nás

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická je logopedická škola zřízená podle §16 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

První logopedická škola pro děti a žáky s narušenými komunikačními schopnostmi, založena v roce 1945 prof. Milošem Sovákem. Poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit dětem od 3 – 15 let s poruchami řeči, komunikace a učení. Vychovává v duchu křesťanské etiky, je fakultní školou PedF UK v Praze. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Součástí je mateřská škola (50 dětí), základní škola (150 žáků), internát, školní družina, školní klub a logopedická poradna.

Školní vzdělávací programy Škola porozumění a Brána dětem otevřená jsou zaměřeny na všestranný rozvoj komunikace. Škola podporuje celkový rozvoj osobnosti dětí a žáků i jejich zájmovou činnost, věnuje se etické a environmentální výchově, zařazuje speciální výukové programy: čtení podle Elkonina, Figurková školička, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování.