Primární prevence

Na CZLŠ je k dispozici  školní metodik prevence, který spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. ŠMP objednává pro žáky školy programy související s problematikou prevence rizikových jevů, mapuje situaci ve škole, sleduje riziko vzniku a projevů rizikových jevů. Dále nabízí možnost vzdělávání pracovníků k danému tématu, vypracovává Minimální preventivní program, informuje pedagogy o dokumentech v dané problematice, napomáhá kolegům při strategii řešení konkrétních případů, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 8, s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou  a dalšími institucemi.