Poskytování poradenských služeb

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Marcela Hájková:
hajkova@donbosco.cz
283 852 124
Čtvrtek 8:00 – 14:00
VÝCHOVNÝ A KARIÉRNÍ PORADCE
Mgr. Hana Pavelková
pavelkova@donbosco.cz
283 852 124
Pondělí: 13.30 – 14.15
Středa:   10.55 – 11.40
Pátek: 11.50 – 12.35
LOGOPEDICKÁ PORADNA: SPECIÁLNÍ PEDAGOG, LOGOPED
Mgr. Kateřina Denemarková
kateřina.denemarková@email.cz
778 094 602
Pondělí: 14.00 – 17.00
Úterý: 14.00 – 17.00
Mgr.Jana Strnadová
strnadova@donbosco.cz
283 852 124
Úterý: 10.00 – 11.30
Bc. Eliška Thompsonová
thompson@donbosco.cz
283 852 124
Pondělí: 10.00 – 12.00
Čtvrtek: 10.00 – 12.00
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr. Anna Kašíková
kasikova@donbosco.cz
283 852 124
Středa: 13.00– 13.30
Pátek: 10.00 – 10.30