Stavba nové školy

Pražské arcibiskupství postaví unikátní školu, pojmenuje ji po svaté Ludmile

Pražské arcibiskupství plánuje postavit logopedickou školu, která v Česku nemá obdoby. Moderní zázemí pro 310 dětí s poruchami řeči vznikne v Klecanech u Prahy. Jde o nejvýznamnější současnou investici do tohoto typu specializovaného školství a prioritu pražské arcidiecéze, uvedl na tiskové konferenci kardinál Dominik Duka, který nad výstavbou Logopedické školy svaté Ludmily převzal záštitu. Stavba má začít v příštím roce a celkově vyjde na 180 milionů korun.

„Z hlediska společenské prospěšnosti patří tato naše investice k těm nejvýznamnějším. Škola bude dávat šanci dětem, které potřebují účinnou pomoc již od útlého věku, protože jinak ztrácí naději na důstojný dospělý život,“ uvedl kardinál Dominik Duka při představení záměru. Poruchy řeči nejen v dětském věku podle něj stojí mimo pozornost veřejnosti, pro rodiny přitom mohou znamenat velkou zátěž. „Sám vím, jaké to je, když si nemůžete povídat se svým blízkým, protože vám nerozumí. Děje se to například po mrtvici,“ upozornil kardinál.

Nová škola v Klecanech ponese v názvu jméno svaté Ludmily, první české světice a patronky českého národa, od jejíž mučednické smrti v příštím roce uběhne přesně 1100 let. K tomuto výročí plánuje Pražské arcibiskupství položit základní stavební kámen nové školy.

„Vzdělání má u nás hlubokou tradici, a to nejen po formální stránce, ale především v tom, aby výuka a učení měly smysl,“ doplnil generální vikář Arcibiskupství pražského Jan Balík, který sám má dlouholeté zkušenosti s vedením mládeže. Arcibiskupství pražské je v současnosti zřizovatelem čtrnácti škol.

Logopedická Škola svaté Ludmily naváže na činnost nejstarší logopedické vzdělávací instituce v Evropě, kterou dnes Pražské arcibiskupství zřizuje v Praze 8 – Bohnicích. Stávající kapacity ve škole Don Bosco totiž nedostačují aktuálním potřebám. „V poslední době přibývá případů dětí s narušenými komunikačními schopnostmi. Častou diagnózou je takzvaná vývojová dysfázie, kdy dítě své mateřštině buď nerozumí, nebo ji neumí správně používat. Další komunikační problémy žáků souvisí například se špatným soustředěním při poruchách učení,“ vysvětlila Daniela Špinková, která v dnešní škole Don Bosco vybudovala specializovaný tým logopedů a pedagogů, s nímž položí základy nové instituce v Klecanech.

Nový školní areál bude zahrnovat budovy základní a mateřské školy, v projektu se počítá i s odborným logopedickým pracovištěm, zahradou se speciálními logopedickými prvky nebo školní kaplí svaté Ludmily. Kapacitně pojme 250 žáků ve školním věku, v mateřské škole pak najde podpůrné zázemí až 60 dětí. Architektonické pojetí školního areálu vypracoval ateliér m4 Architekti na klíč potřebám dětského kolektivu, architekti Klára Náglová a Matyáš Sedlák zahrnuli do projektu i speciální prvky určené pro rozvoj komunikačních schopností. Chodby ve škole tak doplní například logopedické laguny – speciálně rozšířené výukové prostory, ve kterých budou děti trávit volný čas.

Náklady na stavbu celého areálu by se měly pohybovat okolo 180 mil. Kč. Církev už do projektu vložila vlastní pozemek a financovala architektonickou studii i následnou projektovou dokumentaci. Samotná stavba by měla být financovaná z více zdrojů. „Chceme se obrátit i na sympatizanty z řad veřejnosti. Proto jsme vypsali na podporu školy sbírku, kde máme k dnešnímu dni shromážděny více než 2 miliony korun. V této fázi bychom chtěli pro školu získat ideálně okolo 50 milionů,“ upřesnila Linda Dolečková z Pražského arcibiskupství.

Budova nové Logopedické školy svaté Ludmily vznikne na církevních pozemcích v Klecanech v okrese Praha-Východ, v bezprostřední blízkosti Národního ústavu duševního zdraví. Základní kámen stavby bude položen příští rok jako součást oslav významného výročí 1100 let od skonání svaté Ludmily. Kněžna Ludmila, babička svatého Václava, zemřela mučednickou smrtí v roce 921. Později se stala první českou světicí, bývá nazývána „matkou České země“ a je také patronkou babiček či vychovatelů.

 

– Daruj  100 Kč      Platba
– Daruj   250 Kč     Platba
– Daruj   500 Kč     Platba
– Daruj 1 000 Kč   Platba
– Daruj 5 000 Kč   Platba