Nebezpečí internetu a sociálních sítí

Vážení rodiče,

v květnu postihla naší školu tragická událost. Žákyně 6. ročníku spáchala sebevraždu. Teprve poté se její spolužáci začali svěřovat pedagogům s průběhem své komunikace skrze mobilní telefony a na sociálních sítích.

Vyšlo najevo, že se pohybují v potenciálně nebezpečném prostoru, kterému často ani nemohou rozumět. Škola žáky 2. stupně o tomto nebezpečí informovala a zajistila intervenci psychologů a neziskové organizace. Kontrola internetu a sociálních sítí je ovšem jedině v kompetenci vás, rodičů.

Tančíme republice

4. března proběhla repríza autorského muzikálu Tančíme republice. Opět se zapojili vyučující i děti všech ročníků a v doprovodu TGM sledovali dění v naší zemi za posledních 100 let.

Lípa republiky

Dne 2. 11. 2018 byla na památku výročí 100 let od vyhlášení Československé republiky dětmi a učiteli Církevní základní školy logopedické Don Bosco zasazena na zahradě internátu lípa. Jednalo se o odrůdu Ranchero věnovanou zahradníkem, panem Kašem, který rovněž dohlížel na správný postup výsadby.

Děti si připravily básně Josefa Václava Sládka Domov a Čechy, které u této příležitosti zarecitovaly.
Ve velkém kruhu žáků i vyučujících zazněl proslov o důležitosti demokracie a svobody a česká i slovenská státní hymna a oblíbená píseň prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka Ach synku, synku. Každý symbolicky přispěl lopatkou hlíny a doufáme, že lípa i naše země bude dále vzkvétat.