Výročí založení naší školy

Milí kolegové, milé děti, milí rodiče,

1. června 2023 si připomeneme neuvěřitelné 77. výročí založení naší logopedické školy. 1.6.1945 vznikla jako první v Evropě samostatná škola pro děti s poruchami řeči, byla umístěna do Grabovy vily v Praze Libni a ředitelem se stal Josef Zíma (tatínek známého českého zpěváka). Škola prožila mnoho dobrého i zlého, několikrát se musela stěhovat, ale přesto se jí podařilo pomoci stovkám dětí s narušenou komunikační schopností. Vzpomínáme na všechny dobré ředitele, učitele, vychovatele a ostatní pracovníky, kteří školu formovali a věnovali jí část svého života. Přejeme naší škole do budoucna nejen novou, moderní, krásnou budovu v Klecanech, ale hlavně spoustu báječných, nadšených lidí, kteří naplní její poslání.

Oslavte i Vy narozeniny své školy, ať už dortíkem, přípitkem, nebo tajným přáním…

S láskou a vděkem

Mgr. Daniela Špinková

ředitelka školy

Ukliďme Česko

Naše 3., 4. a 5. třídy společně s dobrovolníky z firmy LEGO 20. dubna pomáhaly v akci UKLIĎME ČESKO vysbírat odpadky v přírodním parku Drahaň – Troja.

27. dubna pak žáci stavěli z LEGA svou představu o lepším, čistém, světě v rámci projektu BUILD THE CHANGE.

Děkujeme jim i pořadatelům!