Zápis do 1. ročníků

Vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

E-Learning

Vážení rodiče,
po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka žáků zajišťována formou e-learningu. V nejbližších hodinách Vás i Vaše děti budou elektronicky kontaktovat učitelé hlavních předmětů a svým žákům začnou pravidelně zadávat učební látku, metodicky jim pomáhat a provádět kontrolu domácích úkolů. Prosím o Vaši spolupráci, trpělivost a ochotu své děti ve výuce podporovat. V případě jakéhokoliv problému  neváhejte kontaktovat třídního učitele.
Pevné zdraví přeje
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Přerušení provozu MŠ Don Bosco

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, aby se co nejefektivněji postupovalo proti šíření COVID-19 v ČR, rozhodla ředitelka CZŠL Don Bosco a MŠL přerušit provoz MŠ logopedické Don Bosco s platností od pondělí 16.3. 2020 do odvolání.

Ošetřovné potvrdí kancelář školy Dolákova 555, Praha 8 v době : pondělí 8.00 – 12.00, středa 8.00 – 12.00. Žádost je ke stažení na odkazu: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Vyplněnou žádost můžete doručit do kanceláře školy osobně a potvrzení získat hned, nebo zaslat elektronicky, škola Vám ji pak zašle potvrzenou poštou. Strava bude dětem odhlášena centrálně.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy
15.3. 2020

Krizové opatření

Vážení rodiče,
na základě opatření krizového štábu vlády ČR  se od středy 11.3. 2020 do odvolání ruší výuka ve všech ZŠ.  Žáci ZŠ zůstanou doma a řídí se dalšími pokyny Ministerstva zdravotnictví a vlády. Sledujte, prosím, aktuální zprávy v médiích a respektujte je!
Obědy v jídelně jsou automaticky odhlášeny.

Vzhledem k vyhlášenému uzavření základních škol náleží zaměstnanci (rodiči nezletilého žáka) ošetřovné, pokud musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje, tedy příslušná škola.  Odkaz na formulář žádosti a informaci Ministerstva práce a sociálních věcí najdete níže:

.
S přáním pevného zdraví
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

SOUTĚŽ POZNÁVEJ SVĚT S INVIA

Cestovní agentura Invia ve spolupráci s neziskovou organizací Most pro Tibet vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol. Pojďte se s námi vzdělávat, propojovat kultury, sdílet a alespoň trochu měnit svět.

Chceme propojit děti z českých škol s dětmi v Indii, upozornit na důležitost vzdělávání a učit toleranci k rozdílným kulturám. Průvodcem jsou učitelé, kteří dětem případně přiblíží představu o příjemci na druhé straně (tedy dítě z rozvojové země, se zcela odlišnou kulturou). Po skončení soutěže (květen 2020) vybere odborná porota nejlepší díla a odmění je dárkovým poukazem Invia. Děti základních škol, které se zapojí do soutěže, mají za úkol vytvořit dílo na téma: Svět, který nás obklopuje.

Průběh soutěže:

  1. Žák vytvoří dílo na dané téma
  2. Vybraná díla škola registruje spolu se souhlasem zákonného zástupce do celostátního kola
  3. Škola dá na svůj web krátké oznámení o soutěži s odkazem na stránku soutěže
  4. Odborná porota vybere v každé kategorii 3 vítězná díla, která odmění poukazem
  5. Po skončení soutěže poputují vítězná díla prostřednictvím neziskové organizace Most pro Tibet do vybrané školy v Indii. Tamní děti vytvoří obrázky či eseje na stejné téma a pošlou je do škol vítězných žáků v Česku. Propojíme tak oba světy a přiblížíme vzájemně odlišné kultury.

Více informací na stránce soutěže: https://www.invia.cz/poznavej/

Ke stažení:

Kompletní pravidla soutěže
Registrační formulář 

Registrace do soutěže probíhá prostřednictvím vyplnění registračního formuláře podepsaného zákonným zástupcem žáka. Podmínkou pro účast v soutěži je dále také udělení souhlasu s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů.

Ceny poskytuje:

Invia.cz – specialista na last minute zájezdy
Snowboardel.cz – nejlepší nabídka snowboardů a paddleboardů