Pěší den

Vážení rodiče,

naše škola se připojuje k výzvě Pěšky do školy. Pomožte nám vytvořit pro Vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a zkuste nechat auto doma. Chápeme, že pro mnohé z Vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 až 10 minut od školy a nechte Vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. Společná cesta je pro děti důležitá a může být navíc příjemná a zábavná.

U nás ve škole akce Pěšky do školy proběhne v termínu:

16.září – 27.září 2019

Školní projekt 2019/20 – Legendy o svatých

Tento rok prožijeme v duchu intenzivnějšího prožívání svátků sedmnácti svatých:

Sv. Ludmily, Václava, Martina, Cecílie, Kateřiny, Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Zdislavy, Matěje, Doroty, Anežky, Josefa, Vojtěcha, Jiří, Antonína a Jana.

Každá třída si vybrala jednoho, z těchto svatých, kterému se bude intenzivně věnovat a na svátek tohoto svatého seznámí s výsledky svého projektu celou školu. Při projektu spolupracujeme i s Pedagogickým centrem Arcibiskupství pražského, které pořádá velice krásné programy.

Nebezpečí internetu a sociálních sítí

Vážení rodiče,

v květnu postihla naší školu tragická událost. Žákyně 6. ročníku spáchala sebevraždu. Teprve poté se její spolužáci začali svěřovat pedagogům s průběhem své komunikace skrze mobilní telefony a na sociálních sítích.

Vyšlo najevo, že se pohybují v potenciálně nebezpečném prostoru, kterému často ani nemohou rozumět. Škola žáky 2. stupně o tomto nebezpečí informovala a zajistila intervenci psychologů a neziskové organizace. Kontrola internetu a sociálních sítí je ovšem jedině v kompetenci vás, rodičů.

Tančíme republice

4. března proběhla repríza autorského muzikálu Tančíme republice. Opět se zapojili vyučující i děti všech ročníků a v doprovodu TGM sledovali dění v naší zemi za posledních 100 let.

Lípa republiky

Dne 2. 11. 2018 byla na památku výročí 100 let od vyhlášení Československé republiky dětmi a učiteli Církevní základní školy logopedické Don Bosco zasazena na zahradě internátu lípa. Jednalo se o odrůdu Ranchero věnovanou zahradníkem, panem Kašem, který rovněž dohlížel na správný postup výsadby.

Děti si připravily básně Josefa Václava Sládka Domov a Čechy, které u této příležitosti zarecitovaly.
Ve velkém kruhu žáků i vyučujících zazněl proslov o důležitosti demokracie a svobody a česká i slovenská státní hymna a oblíbená píseň prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka Ach synku, synku. Každý symbolicky přispěl lopatkou hlíny a doufáme, že lípa i naše země bude dále vzkvétat.