CZŠL Don Bosco přerušuje provoz

Vážení rodiče

Vzhledem k epidemiologické situaci šíření viru covid-19, k odstávce školní jídelny ZŠ i MŠ Lešenská a havárii topení na ZŠ Dolákova, spojené s rekonstrukčními pracemi uvnitř budovy bude 

po konzultaci se zřizovatelm a v souladu s jeho rozhodnutím

přerušen provoz 1. – 9. ročníku Církevní ZŠ logopedické Don Bosco a internátu školy od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 .

V této době bude pro všechny žáky zajištěna distanční výuka. Následovat bude týden podzimních prázdnin.
Předpokládaný nástup do školy je pondělí 2. 11. 2020.

S přáním pevného zdraví
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy 19. – 30.10. 2020:
pondělí, středa 9.00 – 14.00

Návštěva architekta

V pondělí 21.9.2020 nás navštívila  architektka Klára Náglová a přivedla vzácného hosta, pana architekta Davida Vávru. Právě on navrhuje výjimečnou kapli sv. Ludmily, která se stane srdcem naší nové školy v Klecanech. Její stěny bude tvořit 5 000 kulatých barevných vitráží s motivy a symboly ze života sv. Ludmily a doby, ve které žila. I naši žáci  budou mít možnost uplatnit své nápady a vyrobit originální vitráže. Kopie nabídneme k prodeji všem, kteří budou chtít přispět na stavbu školy.

Omezení vstupu do CZŠL Don Bosco Dolákova 555/1

Vážení rodiče,

od úterý 22.9. do středy 30.9. 2020 se bude v areálu ZŠ Dolákova 555 opravovat porucha dálkové teplovodní přípojky. Cesta do školy z parkoviště nebude možná, vchod pro CZŠL Don Bosco bude brankou přes hřiště z Feřtekovy ulice. Do hlavní budovy se odtud žáci a učitelé dostanou vstupem přes boční křídlo ZŠ Dolákova. Do Domečku bude vyznačena pro žáky, učitele a rodiče cesta přes hřiště.

Doufám, že i toto krátkodobé omezení společnými silami zvládneme.

17.9. 2020 Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy