Učitelé ZŠ

Seznam vyučujících pro rok 2019/20
Vedení školy
Mgr. Špinková Daniela
Ředitelka školy
Mgr. Burianová Jaromíra
Staturární zástupce
Mgr. Denemarková Kateřina
Zástupce pro logopedickou intervenci
PaedDr. Housarová Blanka
Zástupce pro mateřskou školu
Vokálová Jana
Vedoucí internátu

 

 

Třída
Vyučující
Asistenti pedagoga
1.A Škáchová Jitka Mgr. Gemelová Lenka
1.B Křečková Petra Mgr.
2.A Bohuňková Veronika Mgr. Střížková Iveta
2.B Bratránková Lenka Mgr. Panchuk Viktorie Bc.
3.A Kösslerová Eva Mgr. Medřická Irena
3.B Lupinská Dominika Bednářová Eva Mgr.
4.A Švábová Simona Bc. Matoušek Michal
4.B Trynklová Zdeňka Mgr. Samková Lenka
5.A Vlasáková Jana Mgr. Vacková Monika
5.B Strnadová Jana Mgr. Košťáková Markéta
6.A Neckářová Marie Mgr.
6.B Jurčíková Marta Mgr.
7.A Vajdová Lenka Mgr. Šimůnková Jaroslava Mgr.
7.B Kulhavý Ondřej Mgr. Bímová Ludmila Mgr.
8.A Kravets Iryna Mgr.
8.B Kašíková Anna Mgr. Otčenášek Vojtěch DiS.
9.A Pavelková Hana Mgr. Skorunková Eva
9.B Tománková Barbora Bc.

 

Ostatní učitele
Vychovatelé : Internát
Vychovatelé : Družina
Cífková Petra MgA. Vokálová Jana Panchuk Viktoria Bc.
Denemarková Kateřina Mgr. Kulhavá Alena Bc.
Paimová Hana Mgr.
Soukal Karel Mgr.
Soukupová Kateřina Mgr.
Strnadová Jana Mgr.
Sušková Kateřina MgA. PhD.
Šrámková Hana Mgr.