Učitelé ZŠ

Seznam vyučujících pro rok 2021/22
Vedení školy
Mgr. Špinková Daniela
Ředitelka školy
Mgr. Burianová Jaromíra
Statutární zástupce
Mgr. Denemarková Kateřina
Zástupce pro logopedickou intervenci
PaedDr. Housarová Blanka, Ph.D.
Zástupce pro mateřskou školu
Vokálová Jana
Vedoucí internátu
Třída
Vyučující
Asistenti pedagoga
1.A Morkusová Barbora Mgr. Samková Lenka
1.B Bohuňková Veronika Mgr. Střížková Iveta
2.A Škáchová Jitka Mgr. Gemelová Lenka
2.B Bednářová Eva Mgr. Košťáková Markéta
3.A Kulhavý Ondřej Mgr. Leibnerová   Mudr.
3.B Radová Klepková Pavlína Mgr. Hasíková Kristína
4.A Vlasáková Jana Mgr. Vacková Monika
5.A Strnadová Jana Mgr.
Štolbová Marie
5.B Bratránková Lenka Mgr. Zvolská Hana
6.A Kracíková Kateřina Mgr.  
6.B Vajdová Lenka Mgr. Skorunková Eva
7.A Kravets Iryna Mgr.  
7.B Kašíková Anna Mgr.
 
8.A Pavelková Hana Mgr.  
8.B Gerstner Radomír Mgr.
 
9.A Neckářová Marie Mgr.  
9.B Tománková Barbora Bc.  
Ostatní učitele
Vychovatelé : Internát
Vychovatelé : Družina
Cífková Petra MgA. Vokálová Jana Vacková Monika
Denemarková Kateřina Mgr. Kulhavá Alena Bc. Hohoshova Yullia
Paimová Hana Mgr.   Gemelová Lenka
Dočekalová Mariana Mgr.
  Vlasáková Petra
Soukupová Kateřina Mgr.    
Burianová  Jaromíra Mgr.
   
Jurčíková Marta Mgr.
   
Šrámková Hana Mgr.    
Špán Michael Jan Mgr.
   
Špinková Daniela Mgr.