Den církevního školství

Ve středu 20. září jsme společně s ostatními církevními školami oslavili Den církevního školství v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěch na Pražském hradě. Po mši svaté proběhla na zahradě Arcibiskupství pražského prezentace církevních škol.

Organizace 1. a 2. týdne školního roku 2023/2024 CZŠL Don Bosco

4. září 8:00 – 9:00 h. Zahájení školního roku, třídní schůzky individuálně

Internát Schůzka s rodiči od 9:00 h.

Obědy 4. 9. nejsou na žádném pracovišti. Vydávány budou od 5. 9. v době 11:40 . 13:45 h. dle rozvrhu.

5. září 8:00 – 11:40 h. Vyučování

1. stupeň

5. 9. – 8. 9. Vyučování 8:00 – 11:40 h.

11. 9. – 15. 9. Týden ILP

2. stupeň

5. 9. – 8. 9. Vyučování 8:00 – 11:40 h. třídnické práce

od 11. 9. Vyučování podle rozvrhu

DRUŽINA od 5. 9.

Ranní družina 7:00 – 8:00 h. oba objekty

Odpolední družina Lešenská 548 do 16:30 h.

Dolákova 555/1 do 16:30 h.

Výročí založení naší školy

Milí kolegové, milé děti, milí rodiče,

1. června 2023 si připomeneme neuvěřitelné 77. výročí založení naší logopedické školy. 1.6.1945 vznikla jako první v Evropě samostatná škola pro děti s poruchami řeči, byla umístěna do Grabovy vily v Praze Libni a ředitelem se stal Josef Zíma (tatínek známého českého zpěváka). Škola prožila mnoho dobrého i zlého, několikrát se musela stěhovat, ale přesto se jí podařilo pomoci stovkám dětí s narušenou komunikační schopností. Vzpomínáme na všechny dobré ředitele, učitele, vychovatele a ostatní pracovníky, kteří školu formovali a věnovali jí část svého života. Přejeme naší škole do budoucna nejen novou, moderní, krásnou budovu v Klecanech, ale hlavně spoustu báječných, nadšených lidí, kteří naplní její poslání.

Oslavte i Vy narozeniny své školy, ať už dortíkem, přípitkem, nebo tajným přáním…

S láskou a vděkem

Mgr. Daniela Špinková

ředitelka školy