Příjezd na internát

PONDĚLÍ PŘÍMO DO ŠKOLY do 7:45.

Při příjezdu se rodiče s dětmi hlásí u vychovatelky, která dítě převezme.

V případech, kdy je dítě evidentně nachlazené, kašle, má rýmu, nebo jej bolí v krku, má zvýšenou teplotu, nebude k ubytování převzato.

Dětem pravidelně prohlížejte vlasy. Rovněž dítě, které bude mít hnidy nebo vši, nebude k ubytování přijato. Z domova si dítě přiváží nadávkované léky na týden (pokud je medikováno), čisté prádlo, které si ukládá do skřínky.

Pokud dítě v průběhu pobytu onemocní (teploty, apod.), je ihned voláno rodičům, kteří si jej musí z internátu, bez průtahů, odvézt! V případech, že dítě onemocní doma, je třeba ihned volat na internát, aby mohla být odhlášena strava. Rovněž je nutné nahlásit, kdy se dítě na internát vrátí, aby mohla být strava zajištěna. Stav dětí, pro které se objednává jídlo, se hlásí vždy večer na následující den.

Prosíme, nezapomínejte volat, aby nedocházelo k nesrovnalostem v účtování stravného a aby dítě, když přijede, mělo jídlo zajištěné.

Telefonní číslo internátu: 233 559 196, 603 844 990

ODJEZD Z INTERNÁTU

PÁTEK nebo poslední den před svátky, prázdninami přímo ze školy, nejpozději do 15:00.

Špinavé prádlo, pokud si pro dítě jezdíte, je možné vyzvednout na internátu, kde si jej dítě samo připraví do určené tašky.

Pokud odjíždí ze školy a rodiče si špinavé prádlo nevyzvedávají na internátu, odnáší si jej žák sám sebou do školy. Za tím účelem je třeba pořídit vhodnou tašku, do které si prádlo za týdenní pobyt uloží. Není vhodná igelitová taška.