Denní režim

Denní režim je rozdělen na bloky:

ČAS BLOKY OBSAHOVÁ ČÁST
6,45 – 9,30 ranní scházení dětí (do 7:45)
hudebně-pohybová chvilka
1.část terapie (individuální logopedie,
skupinová logopedie či skupinová činnost)
9,30 – 12 dopolední 2.část terapie (individuální či skupinová
logopedie; skupinová činnost), pobyt venku
(procházky do okolí, aktivity na zahradě)
12 – 15 polední odpočinek (četba či poslech pohádek před spaním)
15 – 17 odpolední skupinové aktivity, zájmové kroužky
(šikovné ruce, sportovní kroužek; začátek
dle budovy a typu kroužku), hra ve třídách,
rozcházení dětí