Volnočasové aktivity

Ve školní družině a ve školním klubu na naší škole probíhají každý školní den odpoledne kroužky. Jedná se o kroužky umělecké jako kroužky dramatické výchovy, sborový zpěv, hudební kroužky, výtvarný kroužek, nebo keramiku v keramické dílně. Děti také mají možnost zapojit se do vytrvalostního cvičení a her v rámci sportovního kroužku. Svoje vědomosti si děti prohlubují na kroužcích angličtiny, němčiny, výpočetní techniky a procvičování učiva, čtenářské dovednosti upevňují v rámci čtenářských kroužků. Dále probíhají kroužky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování a kroužek nápravy SPU. Větší děti navštěvují kulturní akce v rámci Klubu mladého diváka.

Výše poplatků za školní klub