Úhrada za pobyt

Podle vyhlášky 108/2005 Sb. MŠMT ze dne 22. 2. 2005 /§6-§7/ se úplata za internát za pobyt stanoví u dítěte, které plní povinnou školní docházku částkou 500 Kč měsíčně.

Částka bude rodičům předepisována měsíčně a rodiči nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Při určení výše náhrady bude přihlíženo ke dnům volna z důvodu státních svátků, školních prázdnin, k dlouhodobému uvolnění žáka (ozdravovny, lázně, apod.), o které rodiče písemně zažádají. V případě nemoci dítěte- pokud onemocnění tvá 2 týdny- se souvisle odečítá. Ke krátkodobým nepřítomnostem nebude přihlíženo.