Zahrada

Logopedická zahrada je pilotním projektem Nadace Proměny. Byla slavnostně otevřena v červnu 2013. Návrh Ing. Zdeňka Sendlera svými nápady dotvářeli všichni žáci a učitelé školy tak, aby vyhovoval jejich požadavkům: speciální logopedické výuce formou hry a interakci s přírodou. Autorkami herních prvků jsou Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., MgA. Helena Poláková a Mgr.A. Lucie Nepasická ze společnosti Strašné dítě.

 

Vyrostlo tu multifunkční hřiště, originální herní prvky pro logopedickou intervenci, klidová zóna s hamakami pro relaxaci. Travnaté plochy, užitkové i okrasné záhony a terasy – pódia jsou propojeny vesele pomalovaným chodníkem – řekou. Zahrada se proměňuje během ročních období a stala se nedílnou součástí života školy.

 

Zahradu každodenně využívají děti z 1. tříd, družiny, mateřské školy a internátu. Celé škole slouží ke sportování, relaxaci, logopedické intervenci a rozvoji jemné a hrubé motoriky. Během roku se tu pořádají divadelní představení, výstavy výtvarných děl, týden logopedické intervence, Den dětí, charitativní Veselý bazárek. Učitelé se žáky tu k 100. výročí naší republiky vysadili Lípu svobody. Zahrada Don Bosco byla zařazena do celostátního Víkendu otevřených zahrad.

Více o projektu: www.nadace-promeny.cz