Školní jídelna

Žáci mají možnost se stravovat v jídelně ZŠ Dolákova.

Jídelní lístek