Školní jídelna

Žáci mají možnost se stravovat v jídelně ZŠ Dolákova.
Obědy jsou vydávány v době od 11:00 do 11:30.

Jídelní lístek