Historie školy

 •  1. září 1943 Zřízena třída pro koktavé děti v Pražském soukromém ústavu pro hluchoněmé děti v Holečkově ulici
 • 2. 6.1945 Vznikla samostatná škola z tříd pro vadně mluvící v Grabově vile v Praze Libni. Ředitelem školy jmenován Josef Zíma.
 • 1. září 1948 přesídlila škola do Charvátovy ulice, pro mimopražské žáky zřízen Domov pro děti s poruchami řeči v Černé ulici: kromě balbutiků tu byli žáci s palatolálií.

 •  1950 Pro nedostatek učeben darován škole zámek Leontýn v křivoklátských lesích, každá třída tu strávila 3-4 měsíce školního roku i prázdnin.
 • 1951 Vznikla Mateřská škola pro děti vadně mluvící a pro děti s palatolálií v Černé ulici. Zavedena spánková léčba pro děti s mluvními neurózami.

 • 1959 Umístění školy do salesiánského kláštera na Kobyliském náměstí v Praze 8, zámek Leontýn musel být vrácen.
 • 1. 9. 1961 Mateřská a základní devítiletá škola internátní pro mládež vadně mluvící.

 • 1966 Začala dlouholetá spolupráce školy s Foniatrickou klinikou v Žitné ulici.
 • 1975 Upustilo se od spánkové léčby, převažují vývojové dysfázie, škola se zaměřuje nejen na individuální, ale i na kolektivní nápravu řeči.  1. -5. třídy měsíční ILP pobyt v Antonínově.
 • 1992 Budova školy navrácena Salesiánské inspektorii, MŠMT podepsalo předání školy církvi, vznikla Salesiánská škola Don Bosco.
 • 1994 – 1995 Odtrženo 7 tříd do školy v  Čimicích. Internát školy přestěhován do Lešenské 548, MŠ do Poznaňské 468, zbytek ZŠ do Dolákova 555: objekty pronajaté od MČ Praha 8.
 • 1.4. 1996 Škola předána novému zřizovateli, Arcibiskupství pražskému, 1. 9. 1996 vřazena do rejstříku sítě škol jako Církevní škola Don Bosco.
 • 2004 Škola obhájila titul Fakultní škola PedF UK, založena logopedická poradna.
 • 2006 Vznik školské právnické osoby: Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická
 • 2011 Zvýšena kapacita MŠ na 50 dětí v pěti třídách.
 • 2013 Dobudována logopedická Zahrada Don Bosco.
 • 2019 Na Arcibiskupství pražském vznikají reálné plány na výstavbu nového komplexu školy v Klecanech.