Režim dne

6.30 – 7.00       budíček, hygiena, úklid
7.00 – 7.15         snídaně
7.15                        odchod do školy
14.00 – 15.00    návrat ze školy
15.00 – 15.45    osobní volno, pobyt na zahradě
15.45 – 16.00    svačina
16.00 – 17.45    příprava na vyučování + logopedická intervence
17.45 – 18.00    večeře
18.00 – 18.15     společné čtení
18.15 – 19.00     logopedická intervence
19.00 – 20 00   kroužky
20.00 – 20.30  hygiena, úklid, osobní volno, večerky dle věku

Pravidelně se opakující činnosti:
Pondělí:     výtvarný kroužek
Úterý:         hudební kroužek
Čtvrtek:     komunikační kruh


1 x za měsíc – návštěva kulturní akce dle nabídky nebo návrhu dětí
1 x za měsíc – společná oslava narozenin a svátků Režim dne