Školská rada

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021

Ing. Linda Dolečková zřizovatel Jmenována generálním vikářem Mons. ThDr. Janem Balíkem PhD. od 13.5. 2020 do 20.6.2021
Mgr. Pavel Klimovič zřizovatel Jmenována generálním vikářem Mons. ThDr. Janem Balíkem PhD. od 13.5. 2020 do 20.6.2021
Mgr. Kateřina Denemarková pedagogové Jmenována na základě řádných voleb pedagogů od 21.6. 2018 do 20.6.2021
Mgr. Jana Vlasáková pedagogové Jmenována na základě řádných voleb pedagogů od 21.6. 2018 do 20.6.2021
Dana Zachariášová /Předseda/ rodiče Jmenována na základě řádných voleb zákonných zástupců žáků od 21.6. 2018 do 20.6.2021
Michaela Pospíšilová rodiče Jmenována na základě řádných voleb zákonných zástupců žáků od 21.6. 2018 do 20.6.2021

V Praze 31.8. 2020                                               Mgr.Daniela Špinková, ředitelka školy