Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023

Mgr. Jana Nováková zřizovatel jmenován na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
Mgr. Pavel Klimovič zřizovatel jmenován na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
Mgr. Kateřina Denemarková pedagogové zvolena na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
Mgr. Jana Vlasáková pedagogové zvolena na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
Jana Rajtmajerová rodiče zvolena na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
Josef Diesel rodiče zvolena předsedou školské rady na období
1. 9. 2021 – 31. 8. 2024

V Praze 31. 8. 2021                                               Mgr.Daniela Špinková, ředitelka školy