Stravování na internátě

zajištěno Školní jídelnou MŠ, Lešenská Praha 8

obsahuje:

  • ranní snídaně
  • dopolední svačiny
  • odpolední svačiny
  • večeře

Hospodářka jídelny:
pí Poppová – tel. 607 161 841

Stravné od září 2015 dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.:

Celodenní stravné 7 – 10 let                       90,00Kč
Celodenní stravné 7 – 10 let bez oběda      62,00 Kč
Celodenní stravné 11 – 15 let bez oběda    66,00 Kč
Celodenní stravné nad 15 let bez oběda    74,00 Kč

Platba:

  • příkazem, který dáte svému bankovnímu ústavu (na konci školního roku provede pí Nováková proúčtování)
  • hotově pí Novákové v době její přítomnosti v MŠ

Složenky ŠJ nevydává.

Strava musí být zaplacena do 25. dne předchozího měsíce. V případě, že by stravné nebylo uhrazeno, ŠJ pro takového žáka přestane dodávat stravu, nemohl by tudíž být na internátě ubytován.

Obědy ve škole zajišťuje‘
Školní jídelna Doláková 555, Praha 8

Hospodářka:
pí Bláhová – tel. 233 554 766