Organizace a provoz ŠD

V případě, že dítě odchází dříve než uvedeno je třeba dodat vyplněný lístek:

Družina Lešenská

Ranní družina 7 – 8   Lenka Gemelová


1. skupina2. skupina
Petra Vlasáková

Iveta Střížková

Lenka Gemelová

Režim dne

 • 11.40 – 12.30  oběd, odpočinek
 • 13.00 – 14.00 zájmové kroužky
 • 13.30 – 14.30 řízená činnost, vycházky
 • 15.00 – 16.30 svačina, individuální program
 • 16.30 konec provozu družiny

Družina Dolákova

Ranní družina 7 -8   Mgr. Jana Vlasáková


3. skupina4. skupina5. skupina
 Yulia HohoshováEva StehlíkováMonika Vacková
 • 12.00 – 14.00 zájmové kroužky
 • 14.00 – 15.00 vycházka, družinové aktivity
 • 15.00 – 16.00 svačina, odpočinkové činnosti
 • 16.00 – 16.30 volné činnost, hry
 • 16.30 koknec provozu družiny

Vyzvedávání dětí:

 • Vyzvedávání žáků je možné v po obědě nebo po vyučování do13:30 hodin, poté od 15:00 hodin do skončení provozu.
 • Od 13:30 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.
 • Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.

Potřeby dětí do školní družiny

 • odpolední svačina
 • převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
 • přezůvky