Organizace a provoz ŠD

V případě, že dítě odchází dříve než uvedeno je třeba dodat vyplněný lístek:

Družina Lešenská


1. skupina 2. skupina
Petra Vlasáková
Lenka Gemelová

Režim dne

 • 11.40 – 12.30  oběd, odpočinek
 • 13.00 – 14.00 zájmové kroužky
 • 14.00 – 15.00 řízená činnost
 • 15.00 – 16.30 odpočinková činnost

Od 14.00 do 15.00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.

Družina Dolákova


3. skupina 4. skupina
 Yullia Hohoshová Monika Vacková
 • 12.00 – 14.00 zájmové kroužky
 • 14.00 – 15.00 vycházka, družinové aktivity
 • 15.00 – 16.00 svačina, odpočinkové činnosti
 • 16.00 – 17.00 volné činnost, hry

Vyzvedávání dětí:

 • Vyzvedávání žáků je možné v po obědě: do13:30, poté od 15:00 do skončení provozu.
 • Od 13:30 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.
 • Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.

Potřeby dětí do školní družiny

 • odpolední svačina
 • převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
 • přezůvky