Organizace a provoz ŠD

V případě, že dítě odchází dříve než uvedeno je třeba dodat vyplněný lístek:

Družina Lešenská


 

4. skupina 5. skupina
Košťáková Markéta Kulhavá Alena Bc.

Režim dne

 • 11.40 – 12.30  čtení, odpočinek
 • 13.00 – 14.00 zájmové kroužky, řízené činnosti
 • 13.30 – 14.30 řízené činnosti, vycházky
 • 15.00 – 16.30 individuální program dle zájmů
 • 16.30                  konec provozu družiny

Od 13.30 do 14.30 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.

Družina Dolákova


1. skupina 2. skupina 3. skupina
 Rejmonová Ilona Vopálková Ludmila Bc. Panchuk Victorie Bc.
 • 12.15                   začátek provozu družiny
 • 12.30 – 14.00 zájmové kroužky
 • 14.00 – 15.00 řízené činnosti, vycházka, družinové aktivity
 • 15.00 – 16.00 hygiena, svačina, odpočinkové činnosti
 • 16.00 – 17.00 volné činnost, hry

 


 

Potřeby dětí do školní družiny

 • 2ks roušek v igelitovém obalu
 • odpolední svačina
 • zápisový lístek do ŠD (řádně vyplněný)
 • notýsek (do něj budou zapisovány všechny důležité informace týkající se chodu ŠD)
 • převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
 • přezůvky

Vyzvedávání dětí:

 • Vyzvedávání žáků je možné v po obědě: do13:30, poté od 15:00 do skončení provozu.
 • Od 13:30 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.
 • Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.