Organizace a provoz ŠD

 

Družina Lešenská


ranní družina
(7:00 – 7:45)
odpolední družina
(11:40 – 16:00)
Bc. Ludmila Vopálková 1. odd.
Bc. Ludmila Vopálková
2. odd.
Markéta Košťáková
Iveta Střížková AP

Režim dne

 • 11.40 – 12.30 oběd
 • 13.00 – 14.00 zájmové kroužky
 • 13.30 – 14.30 řízené činnosti
 • 15.00 – 16.00 hygiena, svačina, odpočinkové činnosti

Od 14.00 do 15.00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.

Družina Dolákova


ranní družina
(7:00 – 7:45)
odpolední družina
(11:40 – 17:00)
Ilona Rejmonová
Mgr. Jana Vlasáková
3. odd.
Ilona Rejmonová
4. odd.
Bc. Eliška Thomsonová
5. odd.
Bc. Viktoriia Panchuk
Irena Medřická AP
 • 11.40 – 12.30  oběd
 • 13.00 – 14.00 zájmové kroužky
 • 14.00 – 15.00 řízené činnosti, vycházka, družinové aktivity
 • 15.00 – 16.00 hygiena, svačina, odpočinkové činnosti
 • 16.00 – 17.00 volné činnost, hry

 


 

Potřeby dětí do školní družiny

 • zápisový lístek do ŠD (řádně vyplněný)
 • notýsek (do něj budou zapisovány všechny důležité informace týkající se chodu ŠD)
 • převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
 • přezůvky

Vyzvedávání dětí:

 • Vyzvedávání žáků je možné v po obědě: do14:00, poté od 15:00 do skončení provozu.
 • Od 14:00 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.
 • Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.