Řeč je dar

Řeč je dar.

Pomozte nám postavit novou školu pro děti s poruchou řeči!

Představte si dítě, které nerozumí tomu, co říkáte, nebo mu nerozumíte vy, protože vám nedokáže říct, co má na srdci.

Dětí, které mají nějakou poruchu řeči, je podle současných výzkumů asi 7 %. V případě jejich vážného typu, způsobeného vývojovou dysfázií, dochází právě k poruchám vnímání a rozumění řeči a k problémům se samostatným vyjadřováním. Dítě s takovým hendikepem se pak učí svůj mateřský jazyk, jako by se učil jazyk cizí. Ve výsledku pak silně trpí celá jeho rodina. Včasná pomoc odborníků jim však dokáže výrazně pomoci. Pomozme jim vrátit dar řeči!

Většina dětí, které navštěvují Církevní základní školu logopedickou Don Bosco, trpí právě vývojovou dysfázií.

Chci pomoct

Dejme jim konečně důstojné zázemí.

Pražské arcibiskupství, zřizovatel školy, che postavit novou školu na podporu rodin s dětmi s vážnou poruchou řeči. Měla by vzniknout na církevním pozemku v Klecanech, v blízkosti Národního ústavu duševního zdraví. Vedle pomoci dětem, kterým se tak dostane důstojného zázemí, škola poskytne i významné rozšíření podpory jejich rodinám a dospělým lidem, kteří s poruchami řeči bojují.

INTERNÍ LINK: Chci pomoct (velkým písmem + přesměrováno na Jak mohu pomoci)

Máme na co navazovat…

Škola Don Bosco v Bohnicích je nejstarší logopedickou vzdělávací institucí ve střední Evropě, navazuje tedy na dlouholetou tradici. S tou je spojené obrovské know how pedagogů, kteří znalosti a zkušenosti předávali a předávají dalším generacím. Škola mimo jiné zajišťuje podporu a školení mladých speciálních pedagogů z celé republiky. Učí je, jak u malých dětí vývojovou dysfázii odhalit a jaké další kroky doporučit. V současné době kvůli nevyhovujícím podmínkám ale hrozí, že se tento řetězec zpřetrhá a odborný rodokmen školy Don Bosco skončí.

Současná budova školy je ve zcela nevyhovujícím technickém stavu. Už přes 20 let sídlí v místech, které byly původně koncipovány jen jako dočasné. Záměrem pražského arcibiskupství je, aby nová škola v Klecanech převzala její poslání v plném rozsahu a doplnila jej o důstojné podmínky pro výuku dětí a podporu jejich rodin. Její logopedická poradna bude vedle žáků určena i veřejnosti.

Jak mohu pomoci?

Podpořte stavbu nové školy! Vyberte si některou z následujících platebních metod a pomozte dětem s vývojovou dysfázií a jejich rodinám k lepšímu životu!

 • platební brána GoPay níže
 • pošlete dar na speciální účet pro školu: 1387701438 / 2700 vedený u UniCredit Bank
 • přispějte kartou pomocí charitativních kiosků v Kostele sv. Mikuláše na Malé Straně a v sídle UniCredit Bank, pobočka náměstí Republiky v Praze

 Daruj  100 Kč

 Daruj  250 Kč

 Daruj  500 Kč

 Daruj  1000 Kč

 Daruj  5000 Kč

Nejsme na to sami.

Iniciativu za výstavbu nové školy již podpořili:

 • Seznam.cz
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
 • Město Klecany
 • Římskolatolická farnost Odolena Voda
 • OK Group
 • Rotary Club Praga Ekumena
 • OPTREAL
 • Drobní dárci

Stávající škola


Historie školy pro děti s řečovými vadami sahá zpět až do 40. let. Pod jménem Don Bosco vznikla škola počátkem 90. let. Dnes sídlí ve čtyřech od sebe vzdálených objektech v pražských Bohnicích.

 


Platí vysoký nájem MČ Praha 8, dřevěný Domeček je provizorní stavbou v nevyhovujícím technickém stavu. Provoz školy je vzhledem k dislokaci, nedostatku a nevhodnosti prostor finančně i personálně velmi komplikovaný a náročný, prostředí není vhodné pro výuku handicapovaných dětí.

 


Sedmdesátiletá tradice logopedické školy zajištuje bohaté zkušenosti s odbornou komplexní pedagogicko-logopedickou péčí o děti.

 


Škola poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výchovy, výuky a zájmových aktivit dětem od 3 do 15 let s poruchami řeči, komunikace a učení.

 


Pomáháme dětem s vývojovými poruchami řeči, koktavostí, patlavostí, opožděným vývojem řeči a speciálními potřebami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).

 


Výuka probíhá pod dohledem speciálních pedagogů – logopedů ve třídách po deseti žácích.

 


V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje aktivní učení.

 


Vyučování je vedeno v klidné a přátelské atmosféře, žáky vychováváme v duchu křesťanské etiky, s možností nepovinné výuky náboženství.

 


Ve škole pracuje logopedická poradna, určená žákům i veřejnosti. Poskytuje vzdělávací program „Škola porozumění“.

 


Don Bosco zahrnuje i mateřskou školu logopedickou určenou pro děti od 3 do 7 let, které mají narušené komunikační schopnosti. Pracuje podle školního vzdělávacího programu „Brána dětem otevřená“, jehož součástí je individuální a skupinová logopedická péče.

 


Každé dítě postupuje podle individuálního logopedického plánu v závislosti na své tempo a možnosti.

 


Řečová terapie je propojená se stimulací pohybových dovedností, paměti a pozornosti.

 


Speciální pedagogové-logopedi rozvíjejí emocionální a sociální cítění dětí i doplňkovými aktivitami, např. školou v přírodě.

 


Mimopražští žáci mají možnost ubytování na internátě rodinného typu, kde děti bydlí v tří až pětilůžkových pokojích a sdružují se v klubovnách, kuchyňce, tělocvičně, infrasauně i keramické dílně.

 


S pomocí nadace Proměny škola vybudovala jedinečnou logopedickou Zahradu Don Bosco, která slouží k výuce i relaxaci.

KE STAŽENÍ: