Milé kolegyně, milí kolegové, milé děti,

24. únor 2022 se zapíše temným písmem do dějin Evropy. Ruská vojska zaútočila na suverénní stát Ukrajinu. Na základě zcela smyšlených, absurdních záminek rozpoutal ruský prezident Putin dlouho předem připravovanou vojenskou operaci s úmyslem připojit svobodnou Ukrajinu k Ruské federaci.

My, kteří jsme zažili sovětskou okupaci Československa v srpnu 1968, jsme upřímně zděšeni, jak se historie agrese z pozice síly opakuje. Naše země se tenkrát vzdala bez boje, naproti tomu Ukrajina se rozhodla svou svobodu bránit proti dvacetinásobné vojenské přesile. Do služby vlasti se hlásí i kluci o pár let starší, než jste vy. Místo toho, aby chodili do školy, poslouchali muziku nebo randili s děvčaty nasazují život za svou zem. A to jen proto, že si jeden pán myslí, že může všechno…Připomíná mi to pohádku o milionáři, který ukradl Slunce. Zavřel si ho do věže a ostatní lidi nechal živořit v temnotě a chladu. Jenomže když se ke“svému“ Slunci přiblížil, sežehlo jej svými paprsky na popel. Tak skončili všichni diktátoři, tak skončí i pan Putin. Jen je otázkou, jak dlouho ještě bude kolem sebe vypouštět temnotu.

Ohrožena je celá východní Evropa, ji i západní spojence čeká těžká zkouška, zda dokáží vystoupit jednotně a nekompromisně proti agresorovi všemi dostupnými způsoby blokády ekonomické a diplomatické a zda dokáží účinně morálně, materiálně a finančně Ukrajině pomoci. To se týká i nás, kteří válečný konflikt sledujeme jen v přímém přenosu z bezpečných domovů. Ve škole máme ukrajinské spolužáky, ukrajinské učitelky, ale i děti ruské národnosti. Zkusme k sobě být tolerantní a přátelští, zkusme být lepší než ti, kteří si myslí, že se svět bude otáčet, jak oni písknou.

Je třeba jasně a srozumitelně říci, že to, co se děje na Ukrajině, je zlo. Zlu nelze ustupovat, zlu musíme čelit, každý podle svých sil. Ukrajina bojuje o svobodu, o demokracii, o podobu budoucnosti nás všech!

Děkujeme, Bůh s Tebou, Ukrajino!

V Praze 25.2. 2022

Daniela Špinková, ředitelka školy

PRACOVNÍ NABÍDKA

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco Praha 8 hledá:

  • učitele speciálního pedagoga pro 1. stupeň
  • učitele HV
  • učitele M/F/INF
  • vychovatele do ŠD

s nástupem od září 2022. Nabízíme přátelské prostředí a třídy po 10 žácích.

Kontakt na:
www.donbosco.cz
Tel: 283 852 124
info@donbosco.cz

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

ŠJ Dolákova nebude z důvodů karantény vařit ani ve čtvrtek 3.2. 2022.

Odpadá tedy odpolední vyučování, všechny třídy budou končit po 4. vyučovací hodině v 11.40. Kdo zůstane v družině, musí si opět přinést svůj oběd z domova.

Přeji všem dětem, rodičům i učitelům klidné a zdravé pololetní prázdniny.

Mgr. Daniela Špinková

ředitelka školy

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Po pátečním jednání vlády premiéra Petra Fialy se upřesnily některé změny v mimořádných protiepidemických opatřeních:

Všichni zaměstnanci i žáci školy se budou muset od 17.1. 2022 každé pondělí až do odvolání testovat antigenními samotesty. Po pozitivním výsledku budou chodit povinně na PCR test. Pozitivní samotesty bude škola hlásit přes web Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Zaměstnanci mateřské školy se budou stejně jako většina ostatních zaměstnanců testovat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

Lidé s dokončenou vakcinací budou mít od pondělí 17. ledna nárok na úhradu až pěti PCR testů na koronavirus za kalendářní měsíc ze zdravotního pojištění. Dosud měli nárok jen na dva testy měsíčně. Neočkovaní lidé nad 18 let nadále nemají na úhradu ze zdravotního pojištění nárok a za PCR test tak zaplatí zhruba 800 korun. Pro rozočkované, osoby s kontraindikacemi a děti dál zůstává také pět testů měsíčně.

Veselé Vánoce

S velkou radostí jsme ve škole přivítali našeho nového školního kaplana, P. Mgr. Michaela Špána, který všem malým i velkým posílá vánoční přání.

Projekt Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016812, doba realizace projektových aktivit: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022, celková velikost rozpočtu projektu: 16 072 364,30 Kč

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnatelnosti/zaměstnanosti žáků ZŠ a žáků SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou kvůli svým handicapům ohroženi na trhu práce. Tento cíl bude naplněn pomocí aktivit vedoucích ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitního programu, respektive při tvorbě a pilotním ověření plánů tranzitních programů pro vybrané žáky. Účelem těchto programů je zvýšit šance na získání zaměstnání v případě žáků SŠ nebo nalézt vhodnou střední školu v případě žáků ZŠ. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na maximální individualizaci podpůrných aktivit, smysluplnost a udržitelnost nově získaného zaměstnání či studia na vybrané střední škole. Do projektu jsou zapojeny 4 partnerské školy: Dívčí katolická střední škola, Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl a Základní škola Turnov, Zborovská 519. Klíčovými aktivitami projektu je podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů: tvorba tranzitních programů, podpora žáků se zdravotním postižením/se SVP díky zapojení školního sociálního pracovníka, školního kariérového poradce a školního speciálního pedagoga. Dalším cílem projektu je získávání zkušeností ze zahraničí a v rámci ČR, stáže na partnerských školách, u zaměstnavatelů a na školách vyššího stupně. Mentoring projektu je zajištěn nevládní neziskovou organizací Rytmus, která podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života ve škole, v práci, v místě bydliště i při volnočasových aktivitách.

Projektový tým
CZŠL DON BOSCO
odborný garant projektuBc. Barbora Tománková0,2 úvazku
školní kariérní poradceMgr. Anna Kašíková0,2 úvazku
 Mgr. Hana Pavelková0,3 úvazku
školní speciální pedagogMgr. Jana Strnadová0,2 úvazku
 Mgr. Miroslava Burianová0,2 úvazku
 Mgr. Daniela Špinková0,1 úvazku
školní sociální pracovniceEva Skorunková0,5 úvazku

ROTARY BRUNCH NA BOBECH

Rotary klub Praga Ekumena pozval 5 našich žáků jako hosty na ROTARY BRUNCH NA BOBECH

Kdy: sobota, 18. 9. 2021, 9:30-12:00

Kde: Bobová dráha, Prosecká 906, Vysočany, Praha 9

Program:

  • bohatý brunch
  • neomezený počet jízd na bobové dráze

Děti si sobotní dopoledne krásně užily a výtěžek celé akce bude věnován na podporu naší školy DĚKUJEME!