Vánoční jarmark

Vážení rodiče a přátelé školy,
školní družina vás srdečně zve na tradiční vánoční jarmark.

V úterý 17. 12. 2019 od 13:45  do 16:30.

Těšíme se na vás a děkujeme za přízeň.
Družina Don Bosco

Peníze získané prodejem výrobků využijeme na nákup stolních her, stavebnic Lego a výtvarných potřeb.

Benefiční koncert

V úterý 10.12. 2019 se pod patronací pana kardinála Dominika Duky uskutečnila v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce benefice pro výstavbu nové Logopedické školy sv. Ludmily v Klecanech. Následoval koncert v malostranském chrámu sv. Mikuláše.
Děkujeme všem pořadatelům, dárcům, účinkujícím i hostům za krásný zážitek a naději

Daniela Špinková a všichni malí i velcí zeškoly Don Bosco

Návštěva spisovatele

V pátek 29.11. navštívil naši školu slovenský spisovatel Daniel Hevier a představil svou novou fantasy knihu pro mládež Chymeros.

 

Legendy o svatých

Před Vánocemi probíhá ve škole akce Legendy o svatých. Žáci zjišťují informace o jednotlivých svatých a své znalosti prezentují ostatním třídám. Před začátkem Adventu jsme tak mohli již vidět sv. Kateřinu, sv. Cecílii, sv. Barboru a samozřejmě sv. Mikuláše.

Poděkování

Všichni malí i velcí z CZŠL Don Bosco a MŠL ze srdce děkují firmě LEGO za velkorýsý finanční dar na vybavení školy.

1. 12. 2019
Mgr Daniela Špinková
ředitelka školy

Benefiční koncert

Kardinál Dominik Duka srdečně zve na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu 10. prosince 2019 v 18 hodin.

ÚČINKUJÍ:

  • Děti ze školy Don Bosco za doprovodu souboru Ludus musicus
  • Libocký sbor kostela sv. Fabiána a Šebestiána
  • Milan Pelikán – tenor, varhanní doprovod P. Martin Pšenička
  • Liana Sass – soprán, varhanní doprovod P. Martin Pšenička
  • Pueri gaudentes

 

VSTUPENKA NA STÁNÍ:


 

VSTUPENKA NA SEZENÍ:


Pěšky do školy

Naše třída 5.A vyhrála celostátní soutěž v rámci kampaně Pěšky do školy!

Akce pěšky do školy 2019 se zúčastnilo celkem 60 škol z 21 obcí v celé ČR.  Absolutním vítězem celostátní soutěže se stala naše třída 5.A! Děti chodily pěšky každý den po dobu dvanácti dnů. Tématu pěší dopravy se navíc věnovaly také v přírodovědě a dokonce i v matematice. Jako první cenu si vybraly volné vstupenky do kina Bio Oko.
Slavnostní vyhlášení proběhne v úterý 19.listopadu od 11 hodin v tělocvičně naší školy.