Uzavření speciálních škol

Vážení rodiče,

vláda ČR v pátek 30. 10. 2020 rozhodla o uzavření speciálních škol. Výuka na speciálních školách bude od pondělí 2. 11. 2020 probíhat distančně, jak je uzákoněno. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky.

Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří pracovat i na dálku a že se dokážeme i přes možné drobné technické potíže postavit této výzvě čelem a v nelehké situaci obstojíme. Děkuji Vám za veškerou pomoc a lásku, kterou nyní děti potřebují nejvíce.

 S nadějí v lepší časy a přáním pevného zdraví

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy
30. 10. 2020

Chování o prázdninách

 


Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

v současné mimořádné situaci se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Druhá vlna pandemie COVID-19 bude mít vážné důsledky pro celou naši společnost.

Mrzí mě, že jsme jako vláda neudělali včas dostatečná opatření, aby k současné situaci nedošlo. Omlouvám se, že zavádíme další omezující opatření, ale jsou v tuto chvíli skutečně nezbytná.

Vy jste opravdovými autoritami pro své žáky, a proto bych Vás chtěl požádat, abyste jim znovu před prázdninami vysvětlili opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie. Krizi zvládneme, jen pokud se zásadně zvýší počet těch, kteří budou opatření dodržovat. Pokuste se dětem, prosím, vysvětlit, že i ony mohou svým zodpovědným přístupem bez nadsázky ovlivnit život nejenom své rodiny, odlehčit nemocnicím a pomoci lékařům a sestřičkám. V příloze naleznete leták pro děti, který jim, prosím, rozešlete. Pomůže jim se v situaci zorientovat a porozumět tomu, jak mohou pomoci.

Vím, že sami možná máte strach o sebe a své blízké, pocit nejistoty nebo naštvanosti, ale také vím, že mnozí jste stále optimističtí a věnujete spoustu času a energie tomu, abyste svou práci dělali co nejlépe. Proto bych Vám chtěl poděkovat za vše, co pro děti děláte, za nasazení se kterým ke své práci a k výuce přistupujete. Čekají nás náročné týdny, ale věřím, že všichni společně to zvládneme

S úctou

Robert Plaga


Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

CZŠL Don Bosco přerušuje provoz

Vážení rodiče

Vzhledem k epidemiologické situaci šíření viru covid-19, k odstávce školní jídelny ZŠ i MŠ Lešenská a havárii topení na ZŠ Dolákova, spojené s rekonstrukčními pracemi uvnitř budovy bude 

po konzultaci se zřizovatelm a v souladu s jeho rozhodnutím

přerušen provoz 1. – 9. ročníku Církevní ZŠ logopedické Don Bosco a internátu školy od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 .

V této době bude pro všechny žáky zajištěna distanční výuka. Následovat bude týden podzimních prázdnin.
Předpokládaný nástup do školy je pondělí 2. 11. 2020.

S přáním pevného zdraví
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Provoz kanceláře školy 19. – 30.10. 2020:
pondělí, středa 9.00 – 14.00

Návštěva architekta

V pondělí 21.9.2020 nás navštívila  architektka Klára Náglová a přivedla vzácného hosta, pana architekta Davida Vávru. Právě on navrhuje výjimečnou kapli sv. Ludmily, která se stane srdcem naší nové školy v Klecanech. Její stěny bude tvořit 5 000 kulatých barevných vitráží s motivy a symboly ze života sv. Ludmily a doby, ve které žila. I naši žáci  budou mít možnost uplatnit své nápady a vyrobit originální vitráže. Kopie nabídneme k prodeji všem, kteří budou chtít přispět na stavbu školy.

Omezení vstupu do CZŠL Don Bosco Dolákova 555/1

Vážení rodiče,

od úterý 22.9. do středy 30.9. 2020 se bude v areálu ZŠ Dolákova 555 opravovat porucha dálkové teplovodní přípojky. Cesta do školy z parkoviště nebude možná, vchod pro CZŠL Don Bosco bude brankou přes hřiště z Feřtekovy ulice. Do hlavní budovy se odtud žáci a učitelé dostanou vstupem přes boční křídlo ZŠ Dolákova. Do Domečku bude vyznačena pro žáky, učitele a rodiče cesta přes hřiště.

Doufám, že i toto krátkodobé omezení společnými silami zvládneme.

17.9. 2020 Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy