Návštěva architekta

V pondělí 21.9.2020 nás navštívila  architektka Klára Náglová a přivedla vzácného hosta, pana architekta Davida Vávru. Právě on navrhuje výjimečnou kapli sv. Ludmily, která se stane srdcem naší nové školy v Klecanech. Její stěny bude tvořit 5 000 kulatých barevných vitráží s motivy a symboly ze života sv. Ludmily a doby, ve které žila. I naši žáci  budou mít možnost uplatnit své nápady a vyrobit originální vitráže. Kopie nabídneme k prodeji všem, kteří budou chtít přispět na stavbu školy.

Omezení vstupu do CZŠL Don Bosco Dolákova 555/1

Vážení rodiče,

od úterý 22.9. do středy 30.9. 2020 se bude v areálu ZŠ Dolákova 555 opravovat porucha dálkové teplovodní přípojky. Cesta do školy z parkoviště nebude možná, vchod pro CZŠL Don Bosco bude brankou přes hřiště z Feřtekovy ulice. Do hlavní budovy se odtud žáci a učitelé dostanou vstupem přes boční křídlo ZŠ Dolákova. Do Domečku bude vyznačena pro žáky, učitele a rodiče cesta přes hřiště.

Doufám, že i toto krátkodobé omezení společnými silami zvládneme.

17.9. 2020 Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

Zostření opatření

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se situaci šíření covid-19 v Praze rušíme školní mši svatou v pátek 4.9. , vyučování končí ve 12.15.

Od pondělí 7.9. budou v naší škole povinné roušky pro žáky i učitele ( 2 ks čistých roušek v sáčku si přinese denně každé dítě).


Děkuji za pochopení a spolupráci,  snažíme se ochránit zdraví nás všech.
Mgr. Daniela Špinková
ředitelka školy