SOUTĚŽ POZNÁVEJ SVĚT S INVIA

Cestovní agentura Invia ve spolupráci s neziskovou organizací Most pro Tibet vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol. Pojďte se s námi vzdělávat, propojovat kultury, sdílet a alespoň trochu měnit svět.

Chceme propojit děti z českých škol s dětmi v Indii, upozornit na důležitost vzdělávání a učit toleranci k rozdílným kulturám. Průvodcem jsou učitelé, kteří dětem případně přiblíží představu o příjemci na druhé straně (tedy dítě z rozvojové země, se zcela odlišnou kulturou). Po skončení soutěže (květen 2020) vybere odborná porota nejlepší díla a odmění je dárkovým poukazem Invia. Děti základních škol, které se zapojí do soutěže, mají za úkol vytvořit dílo na téma: Svět, který nás obklopuje.

Průběh soutěže:

  1. Žák vytvoří dílo na dané téma
  2. Vybraná díla škola registruje spolu se souhlasem zákonného zástupce do celostátního kola
  3. Škola dá na svůj web krátké oznámení o soutěži s odkazem na stránku soutěže
  4. Odborná porota vybere v každé kategorii 3 vítězná díla, která odmění poukazem
  5. Po skončení soutěže poputují vítězná díla prostřednictvím neziskové organizace Most pro Tibet do vybrané školy v Indii. Tamní děti vytvoří obrázky či eseje na stejné téma a pošlou je do škol vítězných žáků v Česku. Propojíme tak oba světy a přiblížíme vzájemně odlišné kultury.

Více informací na stránce soutěže: https://www.invia.cz/poznavej/

Ke stažení:

Kompletní pravidla soutěže
Registrační formulář 

Registrace do soutěže probíhá prostřednictvím vyplnění registračního formuláře podepsaného zákonným zástupcem žáka. Podmínkou pro účast v soutěži je dále také udělení souhlasu s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů.

Ceny poskytuje:

Invia.cz – specialista na last minute zájezdy
Snowboardel.cz – nejlepší nabídka snowboardů a paddleboardů

Návštěva kardinála Duky

V pátek 14.února 2020 jsme ve škole přivítali milou návštěvu: pana kardinála Dominika Duku OP, arcibiskupa pražského a paní ministryni financí JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D.
.
Děkujeme,
Daniela Špinková a všichni mallí i velcí z CZŠL Don Bosco a MŠL
.

Benefiční koncert

V úterý 10.12. 2019 se pod patronací pana kardinála Dominika Duky uskutečnila v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce benefice pro výstavbu nové Logopedické školy sv. Ludmily v Klecanech. Následoval koncert v malostranském chrámu sv. Mikuláše.
Děkujeme všem pořadatelům, dárcům, účinkujícím i hostům za krásný zážitek a naději

Daniela Špinková a všichni malí i velcí zeškoly Don Bosco

Legendy o svatých

Před Vánocemi probíhá ve škole akce Legendy o svatých. Žáci zjišťují informace o jednotlivých svatých a své znalosti prezentují ostatním třídám. Před začátkem Adventu jsme tak mohli již vidět sv. Kateřinu, sv. Cecílii, sv. Barboru a samozřejmě sv. Mikuláše.

Poděkování

Všichni malí i velcí z CZŠL Don Bosco a MŠL ze srdce děkují firmě LEGO za velkorýsý finanční dar na vybavení školy.

1. 12. 2019
Mgr Daniela Špinková
ředitelka školy

Školní projekt 2019/20 – Legendy o svatých

Tento rok prožijeme v duchu intenzivnějšího prožívání svátků sedmnácti svatých:

Sv. Ludmily, Václava, Martina, Cecílie, Kateřiny, Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Zdislavy, Matěje, Doroty, Anežky, Josefa, Vojtěcha, Jiří, Antonína a Jana.

Každá třída si vybrala jednoho, z těchto svatých, kterému se bude intenzivně věnovat a na svátek tohoto svatého seznámí s výsledky svého projektu celou školu. Při projektu spolupracujeme i s Pedagogickým centrem Arcibiskupství pražského, které pořádá velice krásné programy.

Nebezpečí internetu a sociálních sítí

Vážení rodiče,

v květnu postihla naší školu tragická událost. Žákyně 6. ročníku spáchala sebevraždu. Teprve poté se její spolužáci začali svěřovat pedagogům s průběhem své komunikace skrze mobilní telefony a na sociálních sítích.

Vyšlo najevo, že se pohybují v potenciálně nebezpečném prostoru, kterému často ani nemohou rozumět. Škola žáky 2. stupně o tomto nebezpečí informovala a zajistila intervenci psychologů a neziskové organizace. Kontrola internetu a sociálních sítí je ovšem jedině v kompetenci vás, rodičů.

Tančíme republice

4. března proběhla repríza autorského muzikálu Tančíme republice. Opět se zapojili vyučující i děti všech ročníků a v doprovodu TGM sledovali dění v naší zemi za posledních 100 let.