INFORMACE K ZAHÁJENÍ A K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení rodiče,

provoz školy bude muset být od 1. 9. 2020 vzhledem ke covid-19 upraven podle manuálu MŠMT https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari následovně:

Zahájení školního roku: úterý 1. 9. 2020 8.00 – 9.00 :

1. třídy v Lešenské 548 na Zahradě Don Bosco společně s rodiči
2. třída Domeček, Dolákova 555, vchod ze zahrady společně s rodiči
3. třídy Dolákova 555, zahrada společně s rodiči
4. – 9. třídy ve svých třídách, třídní schůzky individuálně po dohodě s třídními učiteli
Schůzka s rodiči internátních žáků v 10.00 na Zahradě Don Bosco, Lešenská 548

Středa 2. 9. – pátek 4. 9. 2020 8.00 – 12.15:
žáci ve svých třídách s třídními učiteli,

Pátek 4. 9.
V 9.00 školní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Bohnicích

Od pondělí 7. 9. :
v 1. – 5. třídách týden intenzívní logopedické intervence: žáci budou s třídními učiteli pracovat podle speciálně pedagogického programu 8.00 – 12.15

1.– 3. třídy začínají s pravidelným plaveckým výcvikem v úterý 8. 9. v 8.00 v Aquacentru Na Šutce

výuka v 6. – 9. třídách podle rozvrhu

Školní družina od středy 2. 9., rozdělena do skupin podle ročníků:

1. třídy 7.00 – 8.00, 12.00 – 16.30
2. – 4. třídy 7.00 – 8.00, 12.00 -17.00

Školní jídelna: obědy až od středy 2. 9. 2020

ŠJ Dolákova bude vydávat obědy pouze v době 11.00 – 11.30 za zpřísněných hygienických podmínek (stolování v sektorech bez samoobslužného vydávání příborů a nádobí).

Další opatření:

  • v současné době není MZd vyžadováno používání roušek v prostorách školy, situace se však může měnit podle „semaforu“
  • není vyžadováno prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte
  • pokud však žák kašle nebo vykazuje známky respiračního onemocnění a příznaky jsou patrné již při příchodu do školy, nebude vpuštěn do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • pokud není přítomen zákonný zástupce žáka, škola ho bude neprodleně informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy
  • pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené izolace, současně bude informován zákonný zástupce o nutnosti okamžitého vyzvednutí dítěte ze školy
  • ve všech uvedených případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
  • ve všech objektech školy bude zajištěno pravidelné mytí a desinfekce rukou, časté větrání a průběžná desinfekci a úklid všech prostor
  • dojde i k omezení vstupu rodičů a cizích osob do prostor školy

Prosím proto všechny o trpělivost, spolupráci a pomoc, věřím, že společnými silami dokážeme zabránit zbytečnému riziku šíření nákazy.

 

Napsat komentář