Zostření opatření

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se situaci šíření covid-19 v Praze rušíme školní mši svatou v pátek 4.9. , vyučování končí ve 12.15.

Od pondělí 7.9. budou v naší škole povinné roušky pro žáky i učitele ( 2 ks čistých roušek v sáčku si přinese denně každé dítě).


Děkuji za pochopení a spolupráci,  snažíme se ochránit zdraví nás všech.
Mgr. Daniela Špinková
ředitelka školy

INFORMACE K ZAHÁJENÍ A K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení rodiče,

provoz školy bude muset být od 1. 9. 2020 vzhledem ke covid-19 upraven podle manuálu MŠMT https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari následovně:

Zahájení školního roku: úterý 1. 9. 2020 8.00 – 9.00 :

1. třídy v Lešenské 548 na Zahradě Don Bosco společně s rodiči
2. třída Domeček, Dolákova 555, vchod ze zahrady společně s rodiči
3. třídy Dolákova 555, zahrada společně s rodiči
4. – 9. třídy ve svých třídách, třídní schůzky individuálně po dohodě s třídními učiteli
Schůzka s rodiči internátních žáků v 10.00 na Zahradě Don Bosco, Lešenská 548

Středa 2. 9. – pátek 4. 9. 2020 8.00 – 12.15:
žáci ve svých třídách s třídními učiteli,

Pátek 4. 9.
V 9.00 školní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Bohnicích

Od pondělí 7. 9. :
v 1. – 5. třídách týden intenzívní logopedické intervence: žáci budou s třídními učiteli pracovat podle speciálně pedagogického programu 8.00 – 12.15

1.– 3. třídy začínají s pravidelným plaveckým výcvikem v úterý 8. 9. v 8.00 v Aquacentru Na Šutce

výuka v 6. – 9. třídách podle rozvrhu

Školní družina od středy 2. 9., rozdělena do skupin podle ročníků:

1. třídy 7.00 – 8.00, 12.00 – 16.30
2. – 4. třídy 7.00 – 8.00, 12.00 -17.00

Školní jídelna: obědy až od středy 2. 9. 2020

ŠJ Dolákova bude vydávat obědy pouze v době 11.00 – 11.30 za zpřísněných hygienických podmínek (stolování v sektorech bez samoobslužného vydávání příborů a nádobí).

Další opatření:

  • v současné době není MZd vyžadováno používání roušek v prostorách školy, situace se však může měnit podle „semaforu“
  • není vyžadováno prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte
  • pokud však žák kašle nebo vykazuje známky respiračního onemocnění a příznaky jsou patrné již při příchodu do školy, nebude vpuštěn do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • pokud není přítomen zákonný zástupce žáka, škola ho bude neprodleně informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy
  • pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené izolace, současně bude informován zákonný zástupce o nutnosti okamžitého vyzvednutí dítěte ze školy
  • ve všech uvedených případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
  • ve všech objektech školy bude zajištěno pravidelné mytí a desinfekce rukou, časté větrání a průběžná desinfekci a úklid všech prostor
  • dojde i k omezení vstupu rodičů a cizích osob do prostor školy

Prosím proto všechny o trpělivost, spolupráci a pomoc, věřím, že společnými silami dokážeme zabránit zbytečnému riziku šíření nákazy.

 

Závěrečný taneční projekt 9. ročníků Fantom opery

Loučení devátých tříd s covidem-19 v zádech byla záležitost, kde bylo potřeba sjednotit a napnout všechny síly, aby se akce mohla konat. Vybrali jsme hudbu z muzikálu Fantom opery a píseň skupiny Imagine Dragons, Demons. Taneční férie ukazovala odvěký souboj dobra a zla, jeho odraz v současné společnosti, kdy nás okolní události někdy stahují dolů proti naší vůli – v době koronavirové pandemie téma více než aktuální. Žáci obou devátých tříd byli v nouzovém stavu báječní spolupracovníci, v komunikaci na přípravách nám pomohly sociální sítě. Pomocnou ruku podala profesionální choreografka Markéta Harlasová, společně s ní se sestříhalo „intro“: do hudby Fantoma opery bylo namluveno poselství pro naše absolventy. Po více než třech měsících jsme se všichni sešli na internátě školy, kde nás čekala intenzivní práce na choreografii. Atmosféra byla velmi vřelá, příjemná a přátelská a už po prvním nácviku složitých tanečních kreací bylo jasné, že vznikne jedinečné a nezapomenutelné představení. Energie, která projekt provázela, i skvělé výkony tanečníků byly odměněny bouřlivým potleskem početného publika 24. 6. 2020. Na Zahradě Don Bosco se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče, absolventi a přátelé školy. Všem jim i hlavnímu sponzorovi akce Severočeským dolům, a.s. patřilo naše závěrečné poděkování.

Žáci 9. A a 9. B s třídními učitelkami

Co s dětmi doma?

Oran Etkin pro ně natočil tři videa, nejdřív si ale vyrobíme hudební nástroj:

Nemohly se vaše děti dočkat až využijí svůj nástroj, který si v minulém díle vyrobily? V prvním videu s Oranem a Izabelou si mohou zahrát zjednodušenou jazzovku Melounový pán. Ať vám to společně zpívá a chrastí.


Je tady zase jazzové pondělí pro ty nejmenší, tentokrát spojené s lekcí angličtiny.  Oran s Izabelou vám ukážou, jak na své vlastnoručně vyrobené bubínky zahrát zvuky deště, větru nebo hřmění + vás naučí nová anglická slovíčka.