Informace pro rodiče žáků CZŠ logopedická Don Bosco


Naše ZŠ je zřízena dle § 16 odst.9 školského zákona, proto bude otevřena od 12. 4. 2021 pro žáky všech ročníků při zachování předepsaných hygienických pravidel. Nově žáci musí nosit ve všech prostorách školy respirátor bez výdechového ventilu nebo alespoň chirurgickou roušku /nikoli roušku textilní!/.

Od 12. 4. 2021 budou žáci povinně 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek v 8.00) testováni antigenním testem LEPU. Je důležité doma dětem předem testování vysvětlit, podívat se na instruktážní video, viz odkaz na stránky:

Další informace a instruktážní video k Ag testům naleznete na webu:

Testování se neprovádí u žáků, kteří onemocnění covid-19 prodělali a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od jejich prvního pozitivního RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí rodiče prokazatelně doložit. Pokud ji nedoloží, dítě se účastní testování dle harmonogramu ZŠ.

Žák nemůže být k testování nucen, důsledkem je ale nemožnost prezenčního vzdělávání, škola v tomto případě nemá povinnost zajistit vzdělávání distanční.

Organizace testování dětí v CZŠL Don Bosco

Testování bude prováděno každé pondělí a čtvrtek v 8.00 v kmenové učebně žáka za přítomnosti pedagoga. Při testování žáků 1. – 3. ročníku ZŠ musí být vždy přítomen rodič, který vlastní odběr provádí, takže v dny testování (PO, ČT) je nezbytné počítat s minimálně 20 minutami setrvání rodiče v ZŠ. V individuálních případech, kdy starší testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence rodiče. Rodič odchází až v okamžiku, kdy je test jeho dítěte vyhodnocen jako negativní. V případě pozitivního výsledku testu je ZŠ vystaveno potvrzení, se kterým žák odchází k praktickému lékaři pro děti a dorost pro žádanku na PCR test.

V pondělí 12.4. nebude fungovat ranní družina, všichni žáci nastoupí v 7.45 k úvodnímu otestování v doprovodu rodičů do svých tříd.

Internát bude v provozu rovněž až od pondělí 12.4., všichni žáci nastupují v 7.45 přímo do ZŠ.

Žákům s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Děkuji za pochopení a spolupráci, s přáním pevného zdraví

Mgr. Daniela Špinková, ředitelka školy

V Praze 8.4. 2021

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *