Fond Sidus

Od roku 2012 se žáci a učitelé naší školy účastní projektu Fondu Sidus, který je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení v České republice. Fond Sidus je obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné.

Fond Sidus, o.p.s. byl založen 25.8.2006 s prioritním cílem finančně a materialně pomáhat dětským zdravotnickým zařízením Spolupracuje s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou klinikou FN a LF UP v Olomouci. Od roku 2011 poskytuje finanční dary na samotnou léčbu, nákup léčebných pomůcek, léčebné pobyty a rekonvalescenci. Připravuje neziskové projeky, jejichž jediným účelem je sbírka finančních prostředků pro výše uvedené případy. Projekty jsou zaměřeny na střední, základní a mateřské školy v ČR.