Organizace 1. a 2. týdne školního roku 2022/2023 CZŠL Don Bosco

1. září 8:00 – 9:00 h. Zahájení školního roku, třídní schůzky individuální                   INTERNÁT           Schůzka s rodiči od 10:00.  

Obědy 1. 9. nejsou na žádném pracovišti. Vydávány budou od 2. 9. v době 11:40 – 13:45 h. dle rozvrhu.

2.září 8:00 – 11:40 h.   Vyučování  

1.stupeň 5. 9. – 9. 9.    Týden ILP      Vyučování 8:00 – 11:40 h, změna rozvrhu                                            

2.stupeň 2. 9. – 6. 9.    Vyučování   8:00 – 11:40, třídnické práce

Od 7. 9. vyučování dle rozvrhu.

DRUŽINA od 2. 9. Ranní družina 7:00 – 8:00 h. oba objekty

Odpolední družina Lešenská 548 do 16:30 h.

                                           Dolákova 555/1 do 17:00 h.