Poděkování

Všichni malí i velcí z CZŠL Don Bosco a MŠL ze srdce děkují firmě LEGO za velkorýsý finanční dar na vybavení školy.

1. 12. 2019
Mgr Daniela Špinková
ředitelka školy

Benefiční koncert

Kardinál Dominik Duka srdečně zve na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu 10. prosince 2019 v 18 hodin.

ÚČINKUJÍ:

  • Děti ze školy Don Bosco za doprovodu souboru Ludus musicus
  • Libocký sbor kostela sv. Fabiána a Šebestiána
  • Milan Pelikán – tenor, varhanní doprovod P. Martin Pšenička
  • Liana Sass – soprán, varhanní doprovod P. Martin Pšenička
  • Pueri gaudentes

 

VSTUPENKA NA STÁNÍ:


 

VSTUPENKA NA SEZENÍ:


Pěšky do školy

Naše třída 5.A vyhrála celostátní soutěž v rámci kampaně Pěšky do školy!

Akce pěšky do školy 2019 se zúčastnilo celkem 60 škol z 21 obcí v celé ČR.  Absolutním vítězem celostátní soutěže se stala naše třída 5.A! Děti chodily pěšky každý den po dobu dvanácti dnů. Tématu pěší dopravy se navíc věnovaly také v přírodovědě a dokonce i v matematice. Jako první cenu si vybraly volné vstupenky do kina Bio Oko.
Slavnostní vyhlášení proběhne v úterý 19.listopadu od 11 hodin v tělocvičně naší školy.

Pěší den

Vážení rodiče,

naše škola se připojuje k výzvě Pěšky do školy. Pomožte nám vytvořit pro Vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a zkuste nechat auto doma. Chápeme, že pro mnohé z Vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 až 10 minut od školy a nechte Vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. Společná cesta je pro děti důležitá a může být navíc příjemná a zábavná.

U nás ve škole akce Pěšky do školy proběhne v termínu:

16.září – 27.září 2019

Školní projekt 2019/20 – Legendy o svatých

Tento rok prožijeme v duchu intenzivnějšího prožívání svátků sedmnácti svatých:

Sv. Ludmily, Václava, Martina, Cecílie, Kateřiny, Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Zdislavy, Matěje, Doroty, Anežky, Josefa, Vojtěcha, Jiří, Antonína a Jana.

Každá třída si vybrala jednoho, z těchto svatých, kterému se bude intenzivně věnovat a na svátek tohoto svatého seznámí s výsledky svého projektu celou školu. Při projektu spolupracujeme i s Pedagogickým centrem Arcibiskupství pražského, které pořádá velice krásné programy.

Nebezpečí internetu a sociálních sítí

Vážení rodiče,

v květnu postihla naší školu tragická událost. Žákyně 6. ročníku spáchala sebevraždu. Teprve poté se její spolužáci začali svěřovat pedagogům s průběhem své komunikace skrze mobilní telefony a na sociálních sítích.

Vyšlo najevo, že se pohybují v potenciálně nebezpečném prostoru, kterému často ani nemohou rozumět. Škola žáky 2. stupně o tomto nebezpečí informovala a zajistila intervenci psychologů a neziskové organizace. Kontrola internetu a sociálních sítí je ovšem jedině v kompetenci vás, rodičů.

Tančíme republice

4. března proběhla repríza autorského muzikálu Tančíme republice. Opět se zapojili vyučující i děti všech ročníků a v doprovodu TGM sledovali dění v naší zemi za posledních 100 let.