Adopce na dálku

Již od roku 1996 se naše škola účastní projektu Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“. Od té doby máme vždy „adoptované“ dvě indické děti, kterým takto hradíme například školné, školní potřeby, knihy, mimoškolní aktivity, účast na táboru, dárek k Vánocům a lékařskou péči. Moc děkujeme všem rodičům, žákům a pedagogům, kteří se na podpoře dětí podílejí.