Týden ILP - září 2013

01.02.2014 23:22

Týden intenzivní logopedické intervence 2013 se konal na 1. stupni od 9. do 13. září. Poprvé se připojily i 1. třídy. V tomto týdnu se děti neučí, intenzivně se věnují speciálním činnostem, které mají za úkol nastartovat jejich poznávací schopnosti a tím jim usnadnit vstup do nového školního roku. Na celý týden je připraven pestrý program. Děti většina aktivit, které provádíme, velmi baví. Aktivity jsou vymyšleny tak, aby byly hravé, nepřipomínaly učení, a přesto z nich děti získají spoustu poznatků a nenápadně si osvěží vědomosti z nižších ročníků. 

I pro učitele jsou výstupy z týdne ILI velmi cenné. Zjistí, jaká jsou oslabení jejich žáků, co bude třeba v hodinách logopedické intervence procvičovat, jakým směrem zaměřit řečovou nápravu jednotlivců i celé třídy. Je proto velká škoda, když děti v týdnu ILI chybí. I když jim úkoly posíláme domů, nemůžeme je při práci sledovat a interaktivně do ní zasahovat. Pro rok 2014 jednáme o spolupráci se studenty speciální pedagogiky PedF UK. Je velmi náročné vést program, sledovat a zároveň zaznamenávat, jak děti jednotlivé úkoly plní. Studenti pro nás budou v tomto ohledu velmi užiteční a i je tato odborná praxe mnohému naučí. Zařazení Týdne intenzivní logopedické intervence do systému logopedické péče na škole se nám velmi osvědčilo, nově při něm můžeme využívat také naší Logopedickou zahradu Don Bosco.

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016

Vytvořeno službou Webnode