Celoroční hra : Indiáni      

Motto: „Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při prvním neúspěchu nevzdává a neustále na sobě pracuje, něčeho dosáhne.“ 

 

Cíl projektu:

seznámit děti se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k životu, přírodě a lidem, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, posilování smyslového vnímání. Během školního roku budeme děti seznamovat s životem Indiánů, kde a jak žili, s jejich kulturou a také jak získávali svoje jméno. Naučíme se jednoduchá slova, zvyky, obrázkové a tajné písmo a tak trochu si život Indiánů vyzkoušíme.

Indiánské sedmero 

 1. Nelži
 2. Pomáhej ostatním
 3. Chraň přirodu
 4. Buď slušný
 5. Poslouchej dobré rady starších
 6. Buď kamarád
 7. Každý den udělej něco dobrého

Děti se naučí respektovat názory ostatních, ale zároveň obhájit názory svoje. Důležitá bude pomoc jeden druhému, práce ve skupině a láska k přírodě. Dny, kdy se budeme hře věnovat, budeme začínat posezením v kruhu, protože v kruhu má každý své místo, nikdo se nepovyšuje nad ostatní a všichni na všechny vidí. Úkoly by měly v dětech podporovat schopnost spolupráce s druhými, fyzickou zdatnost, motorické schopnosti, lásku k přírodě a její poznávání, respekt k ostatním. Hru bychom chtěli ukončit hledáním pokladu při indiánském víceboji.

Cíl projektu:

Žáci budou mít možnost každý měsíc získat za svoji aktivitu péro do indiánské čelenky. Budou za svoji aktivitu získávat do družinového deníku razítka – za 5 razítek dostanou 1 péro. Na konci roku si projekt vyhodnotíme a uvidíme, komu se podaří získat co nejvíce per.

 

 

Roční plán

ZÁŘÍ

Měsíc šťastného setkávání

„Uč se ovládat svá slova a chování, aby nikoho nezranila. Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.“

5.- 9. září
 • Přivítání dětí ve školní družině a poučení o bezpečnosti
 • Seznámení s dětmi
 • Seznámíme se s řádem ŠD
 • Vytvoříme pravidla ŠD, indiánské sedmero
 • Vyprávíme si o zážitcích z prázdnin a kreslíme na toto téma
 • Vymýšlíme jméno pro naši skupinu
 • Učíme se hrát indiánský fotbal
 • Hrajeme hry na dětském hřišti, procházíme se po lese
12. – 16. září
 • Navštívíme školní knihovnu - vybereme knížku pro společné čtení
 • Vyrábíme indiánskou čelenku
 • Společně si čteme
 • Hrajeme míčové hry
 • Chodíme do lesa a stavíme domečky
 • Společně si vyprávíme o životě indiánů
19. – 23. září
 • Vycházka do Čimického parku – lov bizona
 • Pečujeme o pokojové květiny a učíme se je poznávat
 • Hrajeme pohybové hry a hry pro stmelení kolektivu
 • Poznáváme dopravní značky
 • Výroba družinového deníku
26. – 30. září
 • Čteme si na pokračování
 • Pečeme sušenky
 • Čajový dýchánek
 • Zpíváme si pro radost
 • Sbíráme přírodní materiál a vyrábíme z něj amulety
 

ŘÍJEN

3. – 7. října
 • Četba na pokračování
 • Hry v tělocvičně – učíme se mrštnosti
 • Vyrábíme dýni technikou „papír maché“
 • Na vycházce poznáváme dopravní značky
 • Vyrábíme ozdoby do oken – podzimní zdobení
 • Učíme se indiánskou píseň
10. – 14. října
 • Tvoříme z korálků
 • Hrajeme „stopovanou“
 • Vyrábíme draka a pouštíme ho (dle počasí)
 • Čteme pranostiky a vysvětlujeme si je
 • Hrajeme deskové hry
 • Turnaj v deskových hrách
 • Tématický film: Indiáni z větrova (povídáme si o něm)
 • Vyrábíme indiánskou čelenku
17. – 21. října
 • Sbíráme listy a poznáváme stromy v lese
 • Výtvarná činnost s podzimními motivy, kreslíme listy
 • Soutěžíme ve sportovních disciplínách
 • Zpíváme a tancujeme: „Měla babka“
 • Učíme se básničky J. Žáčka
 • Pořádáme veřejné recitování
 • Výlet na zvířecí hřbitov
 • Hrajeme indiánský fotbal
24. – 25. října
 • Vyrábíme z listů Strašidlo
 • Indiánský slovník

TEN, KDO SI TO PŘEČTĚ VÍ, ŽE SI MŮŽET 14. ŘÍJNA PŘIJÍT PRO RAZÍTKO!!!!

 

LISTOPAD

31. října – 4. listopadu
 • Čtení na pokračování
 • Kolektivní práce – Velkoplošná malba – Zvířata v lese
 • Povídáme si: „Jak se zvířata připravují na zimu?“
 • Učíme se bubnovat
 • Vycházka kolem řeky – pozorování přírody, změn počasí
 • Výtvarná činnost – Obtiskáváme listy
7. – 11. listopadu
 • Kvíz o přírodě
 • Vycházky v lese – pozorování změn přírody
 • Opékáme buřty - Relaxace, hra s barvami – mandaly
 • Povídáme si o pranostikách : „Rokem krok za krokem“
 • Uklízíme zahradu
14. – 18. listopadu
 • Kolektivní práce – Vyrábíme krmítko pro ptáky
 • V lese pozorujeme ptáky
 • Vyrábíme večerníčka
 • Povídáme si: „Nej Večerníček“
 • Zpíváme písničky z pohádek
 • Závodíme v tělocvičně – obratnost a rychlost 
21. – 25. listopad
 • Vyrábění na vánoční jarmark
 • Vyrábíme adventní věnec
 • Vycházky do lesa – hledáme stopy zvířat
 • Procvičujeme logické myšlení – obrázové sudoku
 • Pranostiky
 • Povídáme si: Příprava na adventní období
 • 24. 11. – Divadlo Karla Hackera: O ježibabákovi

 

PROSINEC

28. listopadu – 2. prosince
 • Každodenní „adventní ztišení“ (povídáme si o významu Vánoc, adventní náměty, čteme vánoční příběhy)
 • Každodenní aktivita po celý advent – „Adventní putování“
 • Vyrábíme na vánoční jarmark
 • Tvoříme z kamínků – galerie v přírodě
 • Učíme se básničku pro Mikuláše
 • Vyrábíme kalendář
5. – 9. prosince
 • Vyrábíme na vánoční jarmark
 • Pohybové hry
 • Připravujeme zimní výzdobu družiny
 • Vánoční zvyky a tradice, pranostiky
 • Chodíme do lesa – odneseme krmení pro zvířáta
 • Vyrábíme kalendář
12. – 16. prosince
 • Vyrábíme na vánoční jarmark
 • Příprava na vánoční jarmark
 • Učíme se a zpíváme koledy
 • Zdobíme stromeček
 • Vyrábíme kalendář
19. – 23. prosince
 • 19. prosince – Vánoční jarmark
 • 21. Prosince – výlet na Staroměstské náměstí
 • 22. prosince – Vánoční besídka - Turnaj v pexesu - Pečeme cukroví na besídku

 

LEDEN

3. – 6. ledna
 • Povídáme si: Prožité vánoční svátky
 • Kreslíme na téma Moje Vánoce
 • Četba na pokračování
 • Vycházky – příroda v zimě
 • Sáňkujeme a bobujeme (dle počasí)
 • Učíme se básničky a pranostiky o zimě
 • Stavíme z Lega
9. – 13. ledna
 • Povídáme si: „Co bych chtěl zažít, dokázat, naučit se, v příštím roce?
 • Zdobíme družinovou stěnu
 • Sáňkujeme a bobujeme (dle počasí)
 • Začínáme dramatizovat pohádku
 • Sportovní hry v tělocvičně
 • Stavíme sněhuláky (dle počasí)
 • 12.1. Divadlo Karla Hackera: Kouzla a čáry tajemné Prahy
16. – 20. ledna
 • Vycházka kolem řeky
 • Malujeme zimu
 • Zpíváme si: „Bude zima, bude mráz“
 • Malujeme do sněhu (dle počasí)
 • Společenské hry ve třídě
 • Povídáme si: Les v zimě
23. – 27. ledna
 • Technika „papír mašé“ – vyrábíme hudební nástroj
 • Malujeme a vystřihujeme – čepice a rukavice
 • Čteme a ilustrujeme – Sněhová královna
 • Povídáme si: „Jaké znáš zimní sporty?“
 • Pohybové hry s hudbou

 

Únor

30.ledna – 6. února
 • Četba na pokračování
 • Vyrábíme koláž – Zdravá výživa
 • Pranostiky
 • Četba na pokračování
 • V tělocvičně stavíme bunkr
 • Učíme se zásady první pomoci, učíme se používat lékárničku
6. února – 10. února
 • JARNÍ PRÁZDNINY
13. února – 17. února
 • Sáňkujeme, bobujeme (dle počasí)
 • Hrajeme si v tělocvičně
 • Povídáme si: „Co dělat při zranění?“
 • Učíme se telefonovat: Oznámíme úraz, přivoláme pomoc
 • Skládáme z papíru
20. února – 24. února
 • Četba pohádky: „O ustrašených plastových lahvích“
 • uvědomujeme si důležitost třídění odpadu
 • Závodíme v hodu sněhovou koulí – na cíl, do dálky, atd.
 • Povídáme si: „Co nám může ublížit? (zvířata, lidé)“
 • Stavíme sněhuláka, iglú (dle počasí)
 • Vyrábíme masky na masopust
27. února – 3. března
 • Četba na pokračování
 • Masopust
 • Čteme pranostiky
 • Povídáme si: „Jak s rodiči trávíme volný čas?“
 • Učíme se jazykolamy
 • Výtvarná činnost: Jaro se probouz

 

Březen

6. – 10. března
 • Povídáme si: Klasické české pohádky, oblíbené postavy
 • Zpíváme si: „Malé kotě“
 • Četba na pokračování
 • Věda nás baví: chemické pokusy
 • Výtvarná činnost: origami – jarní ptáci

13. – 17. března

 • Výtvarný: Co se mi honí v hlavě?
 • Vycházky do lesa – pozorujeme proměny přírody
 • Didaktické hry
 • Tvoříme – beránek z vlny
 • Pranostiky – sv. Řehoř, sv. Josef

20. – 24. března

 • Pozorujeme jarní přírodu – hledáme první známky jara
 • Povídáme si: květiny
 • Malujeme: společná velkoformátová práce – jarní ptáci
 • Práce na interaktivní tabuli
 • Vycházky do okolí
 • 23. 3. Návštěva divadla - Sněhurka

27. – 31. března

 • Sázíme osení, pečeme velikonoční perníčky
 • Povídáme si: Zvířata a jejich mláďata
 • Jarní výzdoba družiny
 • Hrajeme scénky: „Co dělat, když něco najdeme?“
 • Hádanky a říkadla
 • 30.3. Návštěva divadla – Duhové bubliny

 

Duben

3. – 7. dubna
 • Četba na pokračování
 • Povídáme si: Co jsou Velikonoce?
 • Vyrábíme dárky dětem k zápisu
 • Vyrábíme velikonoční výzdobu
 • Hrajeme KUFR

10. – 12. dubna

 • Povídáme si: Velikonoční zvyky a tradice
 • Pečeme a malujeme perníčky
 • Velikonoční čajový dýchánek
 • Vycházky do okolí: Nezapomněli jsme dopravní značky?
17. – 21. dubna
 • Kreslíme křídami na chodník: soutěž O nejhezčí obrázek
 • Pobyt na sportovním hřišti
 • Povídáme si: „Čím bych chtěl být?“
 • Indiánská šipkovaná – najdi poklad
 • Vyrábíme květinový věnec
 • Pantomima – zaměstnání
24. – 28. dubna
 • Pobyt na posilovacím hřišti
 • Vyrábíme zápichy do květináčů
 • Pobyt v tělocvičně: Opičí dráha – rychlost, mrštnost, hbitost
 • Vycházky do okolí: Nezapomněli jsme dopravní značky?
 • Pečujeme o zahradu

 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016

Vytvořeno službou Webnode