Organizace  a provoz školní družiny

Provozní doba školní družiny:

Ranní družina 

pondělí - pátek:  7.00 - 7.40

Mgr. Jana Vlasáková

Odpolední družina

pondělí - pátek: 11.40 -17.00

1. Oddělení: Lucie Kalinová

2. Oddělení: Eva Skorunková

 

Potřeby dětí do školní družiny

  • Zápisový lístek do ŠD (řádně vyplněný)
  • Desky s euro-obaly (na tvorbu družinového deníku)
  • Notýsek (do něj budou zapisovány všechny důležité informace týkajcí se chodu ŠD)
  • Převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
  • Přezůvky

 

Režim dne

11:40 – 12:30  - Příprava na oběd, kultura stolování

13:00 – 14:00 - Odpočinková činnost (pobyt na zahradě, volná činnost, deskové hry, čtení na pokračování)

možnost odchodu žáků

14:00 – 15:00 - Zájmová a rekreační činnost (výtvarná, hudební, dramatická nebo sportovní činnost, výlety, exkurze, pobyt na hřišti), vycházky mimo areál školy

15:00 – 16:00 - příprava na vyučování (didaktické hry, práce na interaktivní tabulil a opakování probrané látky), kolektivní práce, pracovní činnost

16:00 – 17:00 - Odpočinkové aktivity, volná činnost dětí, pohybové hry, odchody domů

 

Vyzvedávání dětí:

Vyzvedávání žáků je možné v po obědě v době do 14:00 a poté od 15:00 do skončení provozu.

Od 13:30 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.

Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.

 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016

Vytvořeno službou Webnode