Ostatní informace

K DOJÍŽDĚNÍ

do školy a k vycházkám po Praze využíváme MHD. Za tímto účelem je třeba pořídit dítěti legitimaci na MHD.

KAPESNÉ

dle Vašeho uvážení nejméně 100 Kč předá dítě vychovatelce, která podle potřeby dítěte peníze vydává a vede přehled o jejich použití.

Pobyt na internátě není však pro dítě jen bydlení, stravování, učení, logopedické cvičení, ale také volný čas, který je dětem vychovatelkami plánová a vyplňován. Jsou to vycházky po Praze, návštěvy kina, divadel, návštěva ZOO, botanické zahrady, společné oslavy Vánoc a Dne dětí, táboráky na konci školního roku spojené s opékáním vuřtů, společné oslavy narozenin, svátků, apod.

Aby tyto naše plány s volným časem dětí mohly být uskutečněny, je třeba finančních prostředků. Proto vždy na začátku školního roku při setkání s rodiči na internátu- na společné schůzce, se dohodne výše finančního příspěvku rodičů pro internát, aby některé z výše jmenovaných aktivit mohly být z tohoto příspěvku financovány.

Výše finančního příspěvku činí 600Kč.

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016

Vytvořeno službou Webnode