Rozvrh kroužků

 

Den Kroužek Vyučující Čas
Pondělí Klub malých divadelníků V. Otčenášek 14:00 – 15:30
Matematika: /Feuerstein/ pro 1.ročník a 2.A Mgr. V. Bohůňková 12:30 – 13:30
Matematika: /Feuerstein/ pro 2.ročník Mgr. D. Klášterková 13:00 – 14:00
Matematika: /Feuerstein/ pro 3. 4. a 5. ročník Mgr. I. Račínská 13:00 – 14:00
Matematika:
upevňování učiva
Mgr. A. Kašíková 14:00 – 15:00
Anglický jazyk:
upevňování učiva pro 7. a 8.ročník
Bc. B. Tománková 14:00 – 15:00
Český jazyk:
Příprava na přijímací zkoušky
Mgr. M. Svobodová 13.15 – 14.45
Úterý Český jazyk:
upevňování učiva
Mgr. J. Vlasáková 13.00 – 14.00
Středa Čtenářský a divadelní klub Mgr. D. Špinková 14:00 – 15:30
Počítačový kroužek pro 1. stupeň* M. Matoušek 14:00 – 14:45
Matematika pro 9. ročník Mgr. H.Šrámková 14:00 – 15:00
Flétna pro 1. stupeň* Mgr. O. Kulhavý 14:00 – 15:00
Čtvrtek Čtenářský klub pro 3.-5. ročníky Mgr. O. Kulhavý 14:00 – 15:30
Klub zábavné logiky a
deskových her
M. Matoušek 14:45 – 16:15
Český jazyk:
upevňování učiva pro 3. ročník
Bc. S. Švábová 13:00 – 14:00
Badatelský a přírodovědný klub I. Medřická 13:00 – 14:30
Kriket Marková 14:45 – 15:45
Pátek Klub komunikace
v anglickém jazyce pro 9. ročník
Mgr. B. Tománková 13:00 – 14:30
Hudební kroužek pro 1. stupeň* Mgr. O. Kulhavý 13:00 – 13:45
Počítačový kroužek pro 1. stupeň* M. Matoušek 13:00 – 13:45
Počítačový kroužek pro 1. stupeň* M. Matoušek 14:00 – 14:45
Keramika 1. A, B a 2. A na internátě* J. Jakubíčková 12:00 – 15:00

*je součástí družiny