Zápis do 1. tříd pro rok 2019/2020

Ředitelka Církevní základní školy logopedické don Bosco a mateřské školy logopedické, Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 Bohnice oznamuje, že zápis dětí do základní školy logopedické pro rok 2019/20 se bude konat 4.4.2019 a 11.4. 2019 formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci v hodinu, o které bude zákonný zástupce informován.

Evidence zájemců o zápis trvá do 11.4. 2019 telefonicky, emailem nebo osobně a jsou k němu potřeba:


Oznámení ředitelky školy

Zápis do mateřské školy – 2019/2020

Ředitelka Církevní základní školy logopedické don Bosco a mateřské školy logopedické, Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 Bohnice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2019/20 se bude konat v průběhu měsíce května 2019 formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu, o nichž bude zákonný zástupce informován.

Evidence zájemců o zápis trvá od 28. 1. do 31. 3. 2019 telefonicky, emailem, osobně.

Lípa republiky

Dne 2. 11. 2018 byla na památku výročí 100 let od vyhlášení Československé republiky dětmi a učiteli Církevní základní školy logopedické Don Bosco zasazena na zahradě internátu lípa. Jednalo se o odrůdu Ranchero věnovanou zahradníkem, panem Kašem, který rovněž dohlížel na správný postup výsadby.

Děti si připravily básně Josefa Václava Sládka Domov a Čechy, které u této příležitosti zarecitovaly.
Ve velkém kruhu žáků i vyučujících zazněl proslov o důležitosti demokracie a svobody a česká i slovenská státní hymna a oblíbená píseň prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka Ach synku, synku. Každý symbolicky přispěl lopatkou hlíny a doufáme, že lípa i naše země bude dále vzkvétat.

Pěší týden ve škole

Torino

V týdnu od 21. do 25.května 2018 byl na naší škole uspořádán pěší týden. Tato akce byla pořádána ve spolupráci s občanským sdružením Pražské matky v rámci projektu Bezpečná cesta do školy.

Škola je již přihlášena do pěšího týdne od 17. září 2018, který proběhne v rámci Evropského týdne mobility. Doufáme, že nám opět vyjde krásně počasí, aby podpořilo naše nachozené kilometry.

V rámci tohoto týdnu byli rodiče, žáci i učitelé vyzvání k tomu, aby nechali svá auta doma a chodili buď pěšky, nebo jezdili MHD a zbytek došli pěšky.

V minulosti se akce u žáků setkala s nadšením. Mnozí si stáhli aplikaci, která jim počítala kroky, nebo se vybavili krokoměry. Už týden předtím plánovali, kudy budou chodit a kde případně s rodiči zaparkují dále od školy, pokud jezdí zdaleka autem. Během týdne mnozí změnili své návyky, které dodržují i po skončení akce.

Dalším úspěchem pěšího týdne bylo překonání cíle školy ujít celkem 985 km, což je vzdálenost z Prahy do Turína, kde před 130 lety zemřel svatý Jan Don Bosco. Škola tento svůj cíl překonala dokonce o více než 300 km. Žáci a učitelé celkem dohromady ušli 1297,8 km.

Vyhodnoceny byly třídy s nejlepšími chodci. Vyhrála třída 8.A se 219,6 km, na druhém místě se umístila třída 7.A se 190 km, na třetím místě třída 6.B se 149,4 km a na čtvrtém místě se umístila třída 7.B se 137,5 km. Na prvním stupni se umístily třídy 3.A, 3.B a  5.A. Oceněni byli i nejlepší chodci-jednotlivci, kteří dostali od občanského sdružení Pražské matky krásné ceny (pro vítězku batůžek Alpine Pro). Všem ještě jednou velice gratulujeme!

Občanskému sdružení Pražské matky velice děkujeme za podporu při realizaci projektu.