Učitelé ZŠ

Seznam vyučujících pro rok 2018/19
Vedení školy
Mgr. Špinková Daniela
Ředitelka školy
Mgr. Burianová Jaromíra
Staturární zástupce
Mgr. Denemarková Kateřina
Zástupce pro logopedickou intervenci
PaedDr. Housarová Blanka
Zástupce pro mateřskou školu
Vokálová Jana
Vedoucí internátu

 

Třída
Vyučující
Asistenti pedagoga
1.A Škáchová Jitka Mgr. Gemelová Lenka
1.B Křečková Petra Mgr.
2.A Lupinská Dominika Střížková Iveta
2.B Bohuňková Veronika Mgr. Medřická Irena
3.A Švábová Simona Bc.
3.B Trynklová Zdeňka Mgr. Samková Lenka
4.A Vlasáková Jana Mgr. Vyhnalíková Andrea Bc. DiS
4.B Strnadová Jana Mgr.
5.A Kösslerová Eva Mgr.
5.B Bratránková Lenka Mgr.
6.A Vajdová Lenka Mgr. Otčenášek Vojtěch DiS.
6.B Kulhavý Ondřej Mgr. Panchuk Viktorie Bc.
7.A Kravets Iryna Mgr.
7.B Kašíková Anna Mgr.
8.A Pavelková Hana Mgr. Skorunková Eva
8.B Tománková Barbora Bc.
9.A Svobodová Miloslava Mgr. Matoušek Michal

 

Ostatní učitele
Vychovatelé : Internát
Vychovatelé : Družina
Cífková Petra MgA. Vokálová Jana Panchuk Viktoria Bc.
Denemarková Kateřina Mgr. Kulhavá Alena Bc.
Jurčíková Marta Mgr.
Neckářová Marie Mgr.
Paimová Hana Mgr.
Soukal Karel Mgr.
Soukupová Kateřina Mgr.
Strnadová Jana Mgr.
Sušková Kateřina MgA. PhD.
Šrámková Hana Mgr.
Taxová Marta Mgr.