Internát

Internát rodinného typu je v provozu od neděle do pátku. Děti mají k dispozici klubovnu, vybavené ložnice, kuchyňku, tělocvičnu, relaxační místnost s infrasaunou, keramickou dílnu a logopedickou zahradu.

V současné době jsou vytvořené 2 výchovné skupiny s žáky od 1. do 9. třídy. Kromě přípravy na vyučování a logopedické intervence žáci navštěvují mnoho zajímavých akcí. Nejvíce času žáci tráví se svými vychovateli na zahradě. Věnují se její údržbě – pletí a hrabání listí, ale i pěstování bylinek a zeleniny. Na zahradě žáci relaxují, sportují a využívají herní a logopedické prvky k rozvoji dovedností potřebných pro reedukaci řeči.

Ve spolupráci se sdružením Ornita byly na zahradě zavěšeny na stromy ptačí budky.

Adresa:
Internát CZŠ logopedické Don Bosco
Lešenská 548

181 00 Praha 8 – Bohnice

E-mail:
internat@donbosco.cz

Telefon:
233 559 196

Vedoucí internátu

E-mail:
vokalovajana@gmail.com

Telefon:
603 844 990