Zájmové útvary

Den Kroužek Vyučující Čas
Středa Počítačový kroužek pro 1. stupeň M. Matoušek 14:00 – 14:45
Flétna pro 1. stupeň Mgr. O. Kulhavý 14:00 – 15:00
Pátek Hudební kroužek pro 1. stupeň Mgr. O. Kulhavý 13:00 – 13:45
Počítačový kroužek pro 1. stupeň M. Matoušek 13:00 – 13:45
Počítačový kroužek pro 1. stupeň M. Matoušek 14:00 – 14:45
Keramika 1. A, B a 2. A na internátě J. Jakubíčková 12:00 – 15:00