Roční plán ŠD

Celoroční hra školní družiny: Ostrov pokladů

Ve školní družině v letošním školním roce provází celoroční hra „Ostrov pokladů“.

Po celý školní rok na nás čeká deset zastávek na nejrůznější ostrovy (jeden ostrov – jeden školní měsíc). Před vyplutím se rozdělíme na dvě skupiny: piráty a námořníky, každá si zvolí svého kapitána, vymyslí název lodi a svůj bojový pokřik. Každá loď musí najít kousek mapy, kde je vyznačená trasa vedoucí k pokladu.

Od září naše výprava vyplouvá. Plavba je zpestřena návštěvou různých zajímavých měst a plněním odvažných úkolů, jejichž úspěšné splnění umožní doplnit mapu a dostat se tak co nejrychleji k pokladu.

Pro úspěšnou plavbu je důležité dodržování určitých pravidel, spolupráce a vzájemný respekt.