Organizace a provoz ŠD

ranní družina odpolední družina
Mgr. Jana Vlasáková I. odd. Ludmila Vopálková II. odd. Viktoriia Panchuk
po 7.00 – 7.40 11.40 -17.00
út 7.00 – 7.40 11.40 -17.00
st 7.00 – 7.40 11.40 -17.00
čt 7.00 – 7.40 11.40 -17.00
7.00 – 7.40 11.40 -17.00

Potřeby dětí do školní družiny

 • zápisový lístek do ŠD (řádně vyplněný)
 • notýsek (do něj budou zapisovány všechny důležité informace týkající se chodu ŠD)
 • převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
 • přezůvky

Režim dne

 • 11:40 – 12:30 – příprava na oběd, kultura stolování
 • 13:00 – 14:00 – odpočinková činnost (pobyt na zahradě, volná činnost, deskové hry, čtení na pokračování), možnost odchodu žáků
 • 14:00 – 15:00 – zájmová a rekreační činnost (výtvarná, hudební, dramatická nebo sportovní činnost, výlety, exkurze, pobyt na hřišti), vycházky mimo areál školy, možnost odchodu žáků
 • 15:00 – 16:00 – příprava na vyučování (didaktické hry, práce na interaktivní tabuli a opakování probrané látky), kolektivní práce, pracovní činnost
 • 16:00 – 17:00 – odpočinkové aktivity, volná činnost dětí, pohybové hry, odchody domů

Vyzvedávání dětí:

 • Vyzvedávání žáků je možné v po obědě: do14:00, poté od 15:00 do skončení provozu.
 • Od 14:00 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.
 • Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.