Družina

Školní družina je místem pro zájmy, odpočinek, spontánní činnost, regeneraci sil dětí po vyučování, rozvoj tvořivosti a posilování sebevědomí.

Školní družina je součástí školy, která se nachází v klidné okrajové části města. Je umístěna jednak v budově školy, kde jsou učebny 1. stupně, a jednak v budově internátu. Pro svoji činnost využívá jednu klubovnu, učebny, chodby školy i internátu a tělocvičnu. V areálu školy se nachází několik hřišť.

Činnost dětí je založena na dobrovolnosti s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Zvláštní ohledy jsou brány na hyperaktivní děti, děti s problémy zařadit se do kolektivu. Činnost dětí rozvíjí jejich seberealizaci, posiluje sebevědomí, rozvíjí schopnosti a dovednosti. Z každé činnosti ve ŠD by děti měly mít radost.

Vychovatelky přistupují ke každému žákovi individuálně.


Zápisní list do školní družiny pro rok 2018-19

Zápisní list do kroužků školní družiny pro rok 2018-19